Mikroregion Úpa

Mikroregion Úpa

Dobrovolný svazek obcí Úpa 
Nám. T.G. Masaryka 120 
Červený Kostelec 549 41 

Předseda 

Bergmann Richard, místostarosta – Červený Kostelec 

Místopředsedové 

Jeništa Petr, starosta – Velká Jesenice
Ing. Michel Jan, starosta – Dolní Radechová

Výbor svazku 

Kárníková Nelly, starostka – Brzice
Bc. Staněk Martin, DiS., starosta – Česká Skalice
Zajíc Bronislav, starosta – Červená Hora
Ing. Petrák Rostislav, starosta – Červený Kostelec
Seidl Jiří, starosta – Horní Radechová
Kačer Josef, starosta – Hořičky
Miroslav Kališ, starosta – Chvalkovice
Kricnarová Darina, starostka – Lhota pod Hořičkami
Ing. Vlček Karel, starosta – Litoboř
Ing. Pácalt Jaroslav, starosta – Mezilečí
Velacková Veronika, starostka – Rychnovek
Jarkovská Vladimíra, starostka – Říkov
Pokorná Marie, starostka – Slatina nad Úpou
Mervart Jaromír, starosta – Velký Třebešov
Filip Martin, starosta – Vestec
Dlauhoweský Jan, starosta – Zábrodí
Mgr. Mojžíš Libor, starosta – Žernov

Kontrolní komise

Ing. Fišer Jiří – MěÚ Česká Skalice
Máslová Kateřina – MěÚ Červený Kostelec
Zítková Gabriela – MěÚ Červený Kostelec

Oficiální stránky: www.mikroregionupa.cz