Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí

Město Červený Kostelec je členem Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, zajišťující rozvoj cestovního ruchu v turistickém regionu nazývaném Kladské pomezí. Region leží v severovýchodních Čechách při hranici s Polskem. V minulosti tudy procházela důležitá obchodní stezka zvaná Kladská – spojující Prahu s Kladskem. Kraj, jímž procházely bohaté dějiny i slavné osobnosti, vás nadchne svou rozmanitostí – půvabná kopcovitá krajina, nežná údolí kolem Úpy a Metuje, důstojné sotolové hory, roztodivná skalní města...

Rozvoj cestovního ruchu je zajišťován formou pravidelné účasti na veletrzích, vydáváním propagačních materiálů, map a turistických novin, realizací výstavby budov turistického charakteru, provozováním webových stránek www.kladskepomezi.cz a jejich facebookového profilu, zajišťováním provozu cyklo- a skibusů, úpravou zimních běžeckých tras apod.

Kdo jsme

 • Jsme nezisková organizace podporující trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu na území regionu Kladské pomezí
 • Mezi naše členy patří 22 měst, obcí, svazků a 22 podnikatelů
 • Organizace byla založena v roce 1997 

Co děláme

 • Propagujeme značku Kladské pomezí
 • Vydáváme tiskoviny, provozujeme webový portál www.kladskepomezi.cz , účastníme se veletrhů cestovního ruchu
 • Prosazujeme zájmy destinace vůči krajskému úřadu, ministerstvu, Czech Tourismu
 • Spolupracujeme s podnikateli cestovního ruchu, místními organizacemi a sdruženími, polským turistickým regionem
 • Pořádáme osvětové akce pro obyvatele a podnikatele v cestovním ruchu

Co nabízíme

 • Propagaci Vašich služeb
 • Podporu a propagaci akcí
 • Podílení se na činnosti organizace, zapojení do našeho týmu
 • Účast na školeních a vzdělávacích akcích
 • Zprostředkování spolupráce mezi organizacemi, které jsou činné v cestovním ruchu

Sídlo společnosti

Karlovo náměstí 179, 547 01 Náchod

Poslání společnosti

Posláním obecně prospěšné společnosti Kladské pomezí je rozvoj cestovního ruchu v turisticky významném území (TVÚ) Kladské pomezí.

Historie společnosti

Kladské pomezí, o.p.s. bylo původně v roce 1997 založena jako Nadace Branka a měla 19 členů. Podnět k založení dal Okresní úřad Náchod, za účelem rozvoje cestovního ruchu v okrese a finanční dotací tuto činnost podporoval  až do konce roku 1999. Vzhledem k omezeným možnostem členství a formy činnosti byla v roce 2000 nadace transformována na tyto subjekty: Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí  a BRANKA, obecně prospěšná společnost.  Od září 2019 došlo ke změně názvu na Kladské pomezí, o.p.s. Kladské pomezí, o.p.s. se zodpovídá Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, který je jejím jediným zakladatelem.

Kladské pomezí, o.p.s. - společnost pro turistickou oblast Kladské pomezí

Zakládací listina (PDF)
Zakladatelé společnosti Kladské pomezí, o.p.s. jsou: Ing. Miroslav Houštěk (Hronov), Petr Mědílek (Červený Kostelec), Jiří Ducháč (Machov).

Orgány společnosti Kladské pomezí, o.p.s. jsou: správní rada, dozorčí rada a ředitel společnosti.

Správní rada o.p.s.
Zdeněk Špringr (Svazek obcí Jestřebí Hory), ing. Pavla Maršíková (Město Náchod), Petr Krtička (hotel Rajská zahrada), Petr Hable (DSO region Novoměstsko), Ing. Josef Král (Městys Velké Poříčí), Ing. Robert Patzelt (CDS Náchod)

Dozorčí rada o.p.s.
Marie Pokorná (starostka obce Slatina nad Úpou),  Ing. Milan Hrstka (Autokemp Brodský), Josef Kulek (starosta obce Provodov - Šonov)

Ředitelka o.p.s.
Markéta Venclová

Činnost o.p.s. se řídí vždy podle ročního plánu schváleného Valnou hromadou Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, která je nejvyšším orgánem, a která se skládá ze všech registrovaných členů.Hlavním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, získávání finančních prostředků z grantů a projektů, prodej vlastních propagačních materiálů a map.

Dohoda o převedení zakladatelských práv
Zakladatelé společnosti BRANKA, o.p.s. (IČO: 25915096) převedli svá zakladatelská práva na Svaz cestovního ruchu BRANKA (IČO: 70151105). Příkazní smlouva k vykonávání dohodnutých činností uzavřena dne 2. 1. 2006.

Zápis v rejstříku obecně prospěšných společností
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl O, vložka č. 54 pod.čj. F 340/99/26, dne 7.ledna 1999. Změna provedena dne 18.srpna 2003 pod čj. F 18757/2003 a F 22150/2003. (Týká se změny sídla – místo Krámská 29 je Masarykovo náměstí 1, Náchod).

Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí

Členy Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí jsou města a obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace a soukromé subjekty.

Stanovy Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, z.s. (PDF) - vymezují účel svazu cestovního ruchu, členství v něm, členské příspěvky, orgány svazu atd.

V případě zájmu o členství ve Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí si zde můžete stáhnout přihlášku. Aktuální výši členských příspěvků Vám rádi sdělíme.

Přihláška k členství (PDF).

Představenstvo Svazu CR Kladské pomezí
Mgr. Věra Bartošová (město Hronov), Bc. Gabriela Jiránková (město Česká Skalice), Petr Hron (město Úpice), Ing. Rostislav Petrák (Město Červený Kostelec), Libor Macháček (Autocamping Rozkoš)

Dozorčí rada Svazu CR Kladské pomezí
Vladimír Provazník (obec Malé Svatoňovice), ing. Helena Toldová (SO 1866), Dagmar Šimková (obec Žďárky)

Systém produktů cestovního ruchu v turistické oblasti Kladské pomezí

Systém produktů cestovního ruchu (PDF)
Aktivní partneři  (PDF)