Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí

Město Červený Kostelec je členem Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, zajišťující rozvoj cestovního ruchu v turistickém regionu nazývaném Kladské pomezí. Region leží v severovýchodních Čechách při hranici s Polskem. V minulosti tudy procházela důležitá obchodní stezka zvaná Kladská – spojující Prahu s Kladskem. Kraj, jímž procházely bohaté dějiny i slavné osobnosti, vás nadchne svou rozmanitostí – půvabná kopcovitá krajina, nežná údolí kolem Úpy a Metuje, důstojné sotolové hory, roztodivná skalní města...

Rozvoj cestovního ruchu je zajišťován formou pravidelné účasti na veletrzích, vydáváním propagačních materiálů, map a turistických novin, realizací výstavby budov turistického charakteru, provozováním webových stránek www.kladskepomezi.cz a jejich facebookového profilu, zajišťováním provozu cyklo- a skibusů, úpravou zimních běžeckých tras apod.

Web Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí


Činnost Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí zajišťuje obecně prospěšná společnost Branka.

Branka, o.p.s.

Sídlo společnosti

Němcové 2020, 547 01 Náchod

Poslání o. p. s.

Posláním obecně prospěšné společnosti Branka je rozvoj cestovního ruchu v turisticky významném území (TVÚ) Kladské pomezí.

Branka, o.p.s. jako organizace cestovního ruchu vyvíjí činnost na celém území Kladského pomezí, zastává funkci společnosti destinačního managementu pro TVÚ Kladské pomezí a věnuje se dalším aktivitám zaměřeným na cestovní ruch a jeho rozvoj v daném území, které vyplývají z poslání společnosti:

 • realizace aktivit destinačního managementu,
 • zprostředkovávání spolupráce mezi organizacemi, které jsou činné v cestovním ruchu, sportu a kultuře,
 • koordinace činnosti informačních center v TVÚ,
 • prezentace a propagace TVÚ Kladské pomezí jako turistického cíle na veletrzích cestovního ruchu a při podobných příležitostech,
 • příprava a vlastní realizace projektů a využívání grantů souvisejících s rozvojem turistiky,
 • provoz webových stránek www.kladskepomezi.cz a http://ski.kladskepomezi.cz,
 • vydávání propagačních materiálů,
 • zprostředkování a propagace možností pro turistiku a volný čas,
 • ediční, osvětová a vzdělávací činnost,
 • propagace a podpora členů Branky,
 • spolupráce s dalšími subjekty (kraj, ostatní TVÚ, polští partneři, média apod.).
Základní údaje o Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí a obecně prospěšné společnosti Branka

Branka byla v roce 1997 založena jako Nadace Branka a měla 19 členů. Podnět k založení dal Okresní úřad Náchod, za účelem rozvoje cestovního ruchu v okrese a finanční dotací tuto činnost podporoval do konce roku 1999. Vzhledem k omezeným možnostem členství a formy činnosti byla v roce 2000 nadace transformována na tyto subjekty: Svaz cestovního ruchu BRANKA a BRANKA, obecně prospěšná společnost. Nově se jedná o Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí.

Členy Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí jsou města a obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace a soukromé subjekty.

Orgány společnosti Branka, o.p.s. jsou: správní rada, dozorčí rada a ředitel společnosti.

Činnost o.p.s. se řídí vždy podle ročního plánu schváleného valnou hromadou Svazu cestovního ruchu Branka, která je nejvyšším orgánem, a která se skládá ze všech registrovaných členů.

Hlavním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, získávání finančních prostředků z grantů a projektů, prodej vlastních propagačních materiálů a map.

Zakladatelé společnosti

Ing. Miroslav Houštěk (Hronov), Petr Mědílek (Červený Kostelec), Jiří Ducháč (Machov)

Dohoda o převedení zakladatelských práv

Zakladatelé společnosti BRANKA, o.p.s. (IČO: 25915096) převedli svá zakladatelská práva na Svaz cestovního ruchu BRANKA (IČO: 70151105). Příkazní smlouva k vykonávání dohodnutých činností uzavřena dne 2. 1. 2006.

Zápis v rejstříku obecně prospěšných společností

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl O, vložka č. 54 pod.čj. F 340/99/26, dne 7.ledna 1999. Změna provedena dne 18.srpna 2003 pod čj. F 18757/2003 a F 22150/2003. (Týká se změny sídla – místo Krámská 29 je Masarykovo náměstí 1, Náchod).

Vedení o. p. s. Branka

Správní rada o.p.s. Zdeněk Špringer (Svazek obcí Jestřebí Hory), Mgr. Drahomíra Benešová (Město Náchod), Mgr. Bronislava Malijovská (DSO Novomětsko), Josef Král (Městys Velké Poříčí), Václav Andrejs (Tommy Hotel), Ing. Robert Patzelt (CDS Náchod)

Dozorčí rada o.p.s. Ondřej Daněk, Dis (zámek Nové Město nad Metují), Jaromír Jirka (Obec Martínkovice), Josef Daňsa (Město Česká Skalice)

Ředitelka o.p.s. Markéta Venclová

Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí

Stanovy a statut Svazu cestovního ruchu Branka (PDF) - vymezují účel svazu cestovního ruchu, členství v něm, členské příspěvky, orgány svazu atd.

V případě zájmu o členství ve Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí si zde můžete stáhnout přihlášku. Aktuální výši členských příspěvků Vám rádi sdělíme.

Přihláška k členství (PDF).

Představenstvo Svazu CR Kladské pomezí Mgr. Josef Thér (Město Hronov), Ing. Helena Toldová (SO 1866), Mgr. Ida Jenková (DSO Policko), Beata Radoňová (Technické služby Adršpach, s. r. o.), Libor Macháček (Autocamping Rozkoš)

Dozorčí rada Svazu CR Kladské pomezí Miroslav Kališ (Obec Chvalkovice) Mgr. Květa Simonová (Město Jaroměř) Markéta Machová (TIC Náchod)