Czech POINT

Czech POINT

Kde najdete pracoviště Czech POINT

MěÚ Červený Kostelec: Matrika (1. patro, dveře č. 5) a podatelna (přízemí, dveře č. 1)

Služba je spuštěna od ledna 2008.

Pracoviště Czech POINT 

Pracoviště Czech POINT poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. V současné době je možné získat na tomto pracovišti ověřené výpisy z těchto centrálních registrů: z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku, ze Živnostenského rejstříku, z Rejstříku trestů a z Registru řidičů.

Postup vydání ověřeného výpisu

Před tím, než půjdete na Czech POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a žadatel nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů) za údaje takto získané. 

 

Výpis z katastru nemovitostí

Co dostanete: Úplný výpis z katastru nemovitostí 

Co potřebujete vědět: 

Katastrální území a číslo listu vlastnického nebo

katastrální území a číslo parcely nebo

katastrální území, typ budovy a číslo popisné / evidenční.

Webový portál registru: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Kolik to bude stát: Správní poplatek za každou první stránku výpisu činí 100 Kč, za každou další i započatou stránku 10 Kč

 
Výpisy z obchodního rejstříku

Co dostanete: Úplný výpis z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

Webový portál registru: http://www.justice.cz

Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Kolik to bude stát: Správní poplatek za každou první stránku výpisu činí 100 Kč, za každou další i započatou stránku 10 Kč

 
Výpis ze živnostenského rejstříku

Co dostanete: Úplný výpis ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

Webový portál registru: http://www.rzp.cz

Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Kolik to bude stát: Správní poplatek za každou první stránku výpisu činí 100 Kč, za každou další i započatou stránku 10 Kč

 
Rejstřík trestů

Co dostanete: Úplný výpis z rejstříku trestů.

Co potřebujete vědět: RČ (rodné číslo)

Výpis z Rejstříku trestů lze vydat pouze na základě písemné žádosti osobě, které se žádost týká.

Kolik to bude stát: Správní poplatek za každou první stránku výpisu činí 100 Kč, za každou další i započatou stránku 10 Kč

 
Registr řidičů 

Co dostanete: Výpis bodového hodnocení osoby (řidiče)

Co musíte předložit: Žadatel předkládá občanský průkaz

Kolik to bude stát: Správní poplatek za každou první stránku výpisu činí 50 Kč, za každou další i započatou stránku 10 Kč 

 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Co dostanete: Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií

Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace) Webový portál registru: Ministerstvo místního rozvoje

Kolik to bude stát: Správní poplatek za každou první stránku činí 100 Kč, za každou další i započatou stránku 10 Kč

 
Výpis z insolvenčního rejstříku

Co dostanete: Výpisem z insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků

Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace) osobní údaje (konkrétní osoba)

Webový portál registru: Ministerstvo spravedlnosti ČR

Kolik to bude stát: Správní poplatek za každou první stránku činí 100 Kč, za každou další i započatou stránku 10 Kč 

 
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Co můžete podat: Ohlášení živnosti vedených v živnostenském rejstříku, žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese

Co musíte mít: Vyplněný jednotný registrační formulář, který získáte na Hospodářské komoře nebo na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Kolik to bude stát: Správní poplatek činí 50 Kč za přijetí podání, další poplatek se vybírá dle druhu podání – tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je poté místem Czech POINTu zasílán. Změna v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní. 

 
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Co dostanete: Oprávnění k přístupu do MA ISOH (osobně).

Webový portál registru: http://autovraky.cenia.cz/

Kolik to bude stát: Správní poplatek za každou první stránku činí 100 Kč, za každou další i započatou stránku 10 Kč