Diskutovat se bude o náměstí, autobusovém nádraží a domu pro seniory

Diskutovat se bude o náměstí, autobusovém nádraží a domu pro seniory

Milí spoluobčané,
opět si vám dovoluji napsat několik informací a postřehů z uplynulého měsíce.
Stále jsme na začátku roku, připravujeme a vybíráme projektanty a stavebníky pro schválené investiční akce. Je dosti složité najít projektanty a zhotovitele s volnou kapacitou a zároveň s přijatelnou cenou. Proto se snažíme oslovovat dostatek firem, aby se nám do výběrových řízení hlásily.
Další důležitý proces, který jsme začali, jsou konkurzy na ředitele – ředitelky škol. Při jednání rady města jsme se shodli, po plánovaném šestiletém období, na „přesoutěžení“ těchto významných personálních postů. Rada města se rozhodla vypsat konkurs na ředitele – ředitelku ZŠ Václava Hejny v Červeném Kostelci, ředitele – ředitelku ZŠ ve Lhotě a ředitele – ředitelku ZŠ a MŠ v Olešnici. Čeká nás nelehký úkol, ale věřím, že výsledná volba bude správná.
Další důležitou věcí, o které již byla řeč v minulém čísle zpravodaje, je diskuse na téma řešení náměstí a prostoru autobusového nádraží. 15. března bude svoláno jednání zastupitelstva města, kde se budeme touto problematikou zabývat s cílem určit si další postup. Zároveň bych rád na tomto zasedání prodiskutoval již téměř rok připravovaný záměr vybudování domu pro seniory v našem městě včetně možností umístění. Věřím, že diskuse zastupitelů k těmto tématům bude konstruktivní a nestanou se tyto klíčové záležitosti politickými nástroji nadcházejících komunálních voleb. Již ze své zkušenosti jsem poznal, že pokud se nějaký projekt stane terčem těchto „tahanic“ stává se pomyslnou kostí, o kterou se psi tahají, a výsledkem je buď otrhaný kompromis, nebo nic. Proto věřím, že více než 10 letou diskusi o náměstí posuneme dál a najdeme správný postup a směr. Z významných kulturních akcí tohoto roku máme již za sebou 21. ročník divadelního festivalu. Děkuji i tímto způsobem městskému kulturnímu středisku, členům divadelního spolku DS NA TAHU, obzvláště panu Šolcovi a technikům divadla, za přípravu a organizaci pěti příjemných divadelních dnů.
Jsme na sklonku zimy, kterou nás v únoru doprovázely jihokorejské zimní olympijské hry. Mnoho z vás jistě našlo čas a sledovali jste úsilí našich sportovců. Pokud jste nějaký sport dělali nebo děláte,  umíte ocenit um a vynaložené úsilí olympioniků. Osobně prožívám tyto chvíle rád, protože cítím silnou vzájemnou sounáležitost s našimi sportovci, naším národem a hlavně mezi námi všemi navzájem. Jsem rád, že tento tah za jeden provaz pravidelně s olympijskými hrami přichází.
Přeji nám všem mnoho příjemných zážitků, hezkých dnů a dobrou náladu.
S úctou Rostislav Petrák