Do Indie byl odeslán již 29. kontejner s humanitární pomocí – mj. i z Červeného Kostelce

V neděli 27. července ve 23 hod. večer byla v areálu spol. Batist Medical a.s. naložena první polovina nákladního kontejneru směřujícího do nejchudších částí Indie. V Červeném Kostelci naložilo 11 dobrovolníků obvazový materiál, pro další zdravotnický materiál kamion přijel do Brna. Celou akci organizuje Nadace sv. Františka z Assisi ve spolupráci s indickými Misionářkami lásky.

Momentky z nakládky zboží v Batistu Momentky z nakládky zboží v Batistu

Z České republiky vycestoval v pondělí 28. července další nákladní kontejner plný zdravotnického materiálu určeného pro Indii. Potřebným a nemocným pomohou léky, léčiva, obvazy, gázy, chirurgické a vyšetřovací rukavice, injekční stříkačky a jehly, infuzní soupravy atd. v celkové hodnotě 4 300 000 Kč.

První část nakládky proběhla v neděli 27. července ve 23 hod. v a. s. Batist Medical v Červeném Kostelci. Odtud kamion vyjel do Brna-Modřic, do objektu bývalé Fruty, kde byla naplánována druhá část nakládky, a poté zamířil do Hamburku. Zde bude 3. srpna naloděn na loď Cosco Beijing společnosti K-Line. Předpokládaný termín připlutí do kolkatského přístavu přes transitport v Colombu je 8. září letošního roku. Zde kontejner převezmou bratři a sestry z kongregace Misionářky lásky, pomáhající těm nejpotřebnějším.

V Indii jsou dary rozděleny do čtyřiceti čtyř středisek v rámci devíti indických států pro trpící a malomocné, kteří jsou vyvrženi a opuštěni dokonce vlastními rodinami. Z korespondence s Misionářkami lásky vyplývá, že zdravotnický materiál bude využit zejména ve velkých centrech pro péči o malomocné pacienty. „Centra pro malomocné obvykle fungují jako kempy – to znamená 100 až 150 pacientů je vybráno z velké okolní oblasti a musí být připraveni k operaci. Potom přijede tým lékařů, někteří z Indie, jiní ze zahraničí, a pracují dlouho a tvrdě, aby provedli všechny operace během asi dvou týdnů.“, napsala sestra Andrea.

Momentky z nakládky zboží v Batistu Momentky z nakládky zboží v Batistu

Připravovaný kontejner je v řadě již dvacátý devátý. Nadace sv. Františka z Assisi pracuje dvacet jedna let, byla založena v roce 1993. Od roku 1999 se podařilo odeslat do Indie více než 301 tun zboží (zejména zdravotnického materiálu) v hodnotě více než 80 000 000 korun.

„Letošní rok po domluvě s Misionářkami lásky z Kolkaty jsme nakoupili a ve 29. kontejneru odesíláme zdravotnický materiál v hodnotě 4,3 milionu Kč. Z toho je obvazový a zdravotnický materiál včetně invalidních vozíčků cca za 2,5 mil. Kč a léčiva včetně antibiotik, dezinfekce do ran a Glukopuru za 1,8 mil. Kč. Protože jsme nakupovali od osvědčených a vyzkoušených výrobců, ušetřili jsme na pořizovacích nákladech cca 3,3 milionů Kč, za což jim velmi děkujeme. Rovněž velmi děkujeme všem dárcům, kteří přispívají na nákup zdravotnických potřeb do kontejneru, z Jihomoravského kraje je cca třetina dárců, a všem dárcům věcných darů, zejména francouzských holí, dřevěných berlí, chodítek a kojeneckých lahví,“ uvedla Mgr. Dana Jarošová, předsedkyně správní rady Nadace sv. Františka z Assisi.

Organizátoři pomoci děkují touto cestou všem dárcům a dobrodincům, kteří vytrvale a po dlouhá léta, navzdory i současné probíhající finanční krizi, podporují svými příspěvky a dary tyto indické nejubožejší, stejně jako novým, kteří se do pomoci právě zapojili. Díky štědrým dárcům Nadace přispěla za dobu své existence k záchraně již mnoha lidských životů.

Tomáš Kábrt, Mgr. Dana Jarošová, předsedkyně správní rady Nadace sv. Františka z Assisi, foto: Tomáš Kábrt