DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA PRO ROK 2019

DRUHÁ VÝZVA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA PROJEKTY A AKCE.

Město Červený Kostelec vyzývá žadatele o dotace z dotačního programu města k podání žádostí v termínu od 1. května do 31. května 2019. Účelem dotačního programu je podpora veřejně prospěšných aktivit, organizace a realizace akcí a projektů červenokosteleckých spolků, organizací i jednotlivců v oblasti kulturních, sportovních a volnočasových aktivit.

Žádosti a podmínky dotačního programu jsou k dispozici na webových stránkách města v sekci Důležité odkazy/Dotace nebo ve Významných dokumentech/Žádosti a formuláře/Dotační program města. Formuláře lze vyzvednout i na pokladně MÚ č. 2.