Dubnové slovo starosty

Dubnové slovo starosty

Vážení spoluobčané, máme za sebou mimořádný týden.
Nejprve mi dovolte, abych vás srdečně pozdravil.
Všichni se nacházíme v situaci, kterou jsme zatím nezažili, a o to více se rychle učíme nové věci. My na radnici máme za sebou perný týden. Čas pro nás běží velice rychle, musíme sledovat aktuální situaci, reagovat na přijatá opatření a následně je buď provést, nebo o nich dále informovat a následně kontrolovat jejich dodržování. Sled událostí byl velice rychlý, bylo to, jako (dovolte mi následující příměr) když zastavujete rozjetý autobus. Za normálních okolností sledujete silnici, hledáte nejefektivnější, nejrychlejší a pro cestující nejhezčí cestu. Staráte se o to, aby vše včetně motoru dobře fungovalo, autobus byl hezký a uklizený, byl dostatečný přísun i zásoba paliva, dobrého pití, aby byla jízda plynulá, zajímavá, vyhýbáte se dírám na silnici, prostě aby byli všichni spokojeni. Každou generaci čeká nějaký společný úkol a ten náš myslím přišel. Pomyslný jedovatý mrak je tady a začalo kapat, museli jsme sundat nohu z plynu a jet pomaleji, ale stále jsme chtěli jet tam, kam jsme měli namířeno. Pak začaly červeně svítit všechny semafory, déšť přidal na síle a museli jsme začít brzdit, nejprve pomalu a pak ze všech sil. Myslím, že se některým z nás začalo dělat špatně, jiní se probudili, někteří začali nadávat, jiní začali pomáhat řidičům, kteří si málem rozbili hlavu o čelní sklo. Autobus se zastavil.
Nyní je čas zůstat na svých místech, pořádně se vydýchat, zamačkat boule, těm, kteří nevědí, co se stalo, vše vysvětlit, být k sobě ohleduplní, shovívaví, vzájemně si opatrně pomáhat. Pro potraviny posílat jen některé v ochranném kabátě proti jedovatému dešti. Těm, kteří neměli kabát a již na ně káplo, zatáhnout záclonky, pustit více topení, aby se usušili sami a ty deštěm promočené poslat do specializované sušárny. Dveře autobusu jsou stále otevřené, dovnitř neprší, a kdo chce nastoupit, toho se ptáme, jestli měl deštník, jestli nepotkal promočené kamarády a pokud je vše fajn, tak ho pustíme dál, na své místo. Náš červený autobus bude na zastávce s názvem Jaro 2020 chvíli stát, nevíme jak dlouho, nevíme, jestli nebudeme muset přivřít dveře, nebo je úplně zavřít. Jsme rádi, že v autobuse sedí krejčí, který umí některé ochranné kabáty šít a jiné sehnat, také je mezi námi mnoho domácích švadlen, doktor, učitel, pekař, zelinář, opravář, máme svou vodu z vlastní velké cisterny a každý z nás si vypěstuje něco málo ve svém květináči u okna. Nejsme na tom zas tak zle, jen je potřeba, aby si každý plnil své povinnosti, snažil se být k ostatním, kteří sedí přímo vedle, nebo i trochu dál, ohleduplný, milý aby i na dálku posílal ostatním pozdrav, milý pohled, nebo něco málo ze svého květináče pečlivě zabalené ve sterilním obalu. Všichni čekáme na zázračný americký či japonský paprsek, který jedovatý mrak rozežene, nebo musíme počkat, až mrak přejde dál. Dou-fám, že nebude dlouho pršet, ale pokud ano, je na každém z nás, aby se z našeho autobusu nestala ponorka plná rozzlobených a ustrašených lidí, ale loď, jež umí plout s posádkou, která si zpívá. Omlouvám se, že jsem se nechal unést myšlenkou a fantazií, jsem trochu přetažený. Pokud by někdo z vás chtěl pokračovat další kapitolou, tak mi ji prosím pošlete.
Už zase chvíli normálně. Moc bych chtěl poděkovat místostarostovi Jirkovi Regnerovi za velice pracovitý a obětavý přístup. Společně s Jirkou chceme poděkovat vám všem, že respektujete nařízená opatření, a prosím vás, abyste sledovali aktuální vývoj. Pomocí městských webových stránek i rozhlasem vám budeme tyto důležité informace sdělovat, infor- mace prosím sledujte a opatření prosím dodržujte. Děkujeme touto cestou radním za rychlé rozhodování při videokonferencích, děkujeme Markétě Šolcové za pozitivní nápady a zasazení stromu „rouškovníku“ před naší radnicí. Děkujeme paní Veronice Šoulové a dalším z dětské skupiny Vlnka i vám všem doma u šicích strojů za šití roušek. Děkujeme tajemníkovi úřadu Petru Fišerovi za organizaci rychlých změn, děkujeme Michalu Tošovskému za komunikaci a koordinaci pomoci seniorům. Děkujeme Jiřímu Machovi za zajišťování okamžitého informování občanů pomocí webu a mobilního rozhlasu, děkujeme veliteli městské policie, všem strážníkům a hasičům za akceschopnost a osobní nasazení, děkujeme pracovníkům městského úřadu a městského kulturního střediska v čele s Tomášem Šimkem nejen za dobrovolnickou pomoc. Děkujeme řediteli firmy Batist Medical a.s., Tomáši Mertlíkovi, za úzkou spolupráci, materiální pomoc a poskytnutí roušek občanům našeho města. Také děkujeme řediteli Miroslavu Wajsarovi a celé Oblastní charitě za úzkou spolupráci a zajištění mobilní pečovatelské služby a péče o seniory. V neposlední řadě děkujeme Petru Mědílkovi a firmě Protec plus s.r.o. za materiální pomoc.
V závěru mi dovolte, abych vás požádal o pozitivní myšlení, modlitbu, nebo cokoliv, co vás dobrého napadne, abychom vše dobře přečkali a zase se osobně setkali.
Držme si na dálku palce.
Srdečně vás zdraví
Rosťa Petrák, starosta města