Důležitá informace z Rady města Červený Kostelec a pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva města 2. 11. 2017

Vážení občané,

přijměte prosím následující informaci. Dne 18. 10. 2017 podali rezignaci na členství v Radě města Červený Kostelec paní Michaela Cinková, paní Marcela Kollertová a Mgr. Štěpán Nosek. 

 Z důvodu zajištění řádné činnosti Rady města Červený Kostelec svolávám veřejné zasedání zastupitelstva města na  2. 11. 2017 v 16. hod. v malém sále Divadla J. K. Tyla.

Program jednání je navržen následující: 1. Odvolání členů rady města (p. Milan Hrstka, Ing. Roman Kejzlar), 2. Volba členů rady města, 3. Diskuse.

 Děkuji i touto cestou odstupujícím radním za práci, kterou pro naše město v městské radě vykonali.

 Ing. Rostislav Petrák – starosta

 

Podrobnosti najdete v přílohách.