Loutkářský festival

Pořadatel festivalu:

 
Dětem i dospělým se každý rok během listopadu v kině Luník představí čtyři loutkářské soubory.

Červený Kostelec prezentuje domácí loutkářský soubor Radost.

 

O souboru

Loutkářský soubor Radost při MKS Červený Kostelec

Počátky loutkaření v našem městě, pokud je mi známo, spadají do roku 1922, kdy začal pracovat soubor Čs. Orla. Po roce 1933 činnost zintenzivněla, bylo zrekonstruováno jeviště a pořízeny nové loutky. Po roce 1945 byl založen soubor Výraz, jehož vedoucími osobnostmi byli výtvarníci R. Říha a A. Šrůtek. V roce 1949 bylo jednáno o profesionalizaci v rámci připravovaného komplexu ústředního loutkového divadla. Z toho ale sešlo pro emigraci p. Šrůtka a p. Říhy do Paříže, kde založili divadélko Puppet stars. Jejich loutky slouží malým divákům v našem souboru i v souborech jiných dodnes. Zrovna tak jako dřevění aktéři dalšího kosteleckého výtvarníka p. Jiráska.

V padesátých letech založil p. Petira loutkářský soubor v Horním Kostelci, který sehrál několik her a pak jeho členové přešli do Radosti. Ne tak loutky, které kdosi odcizil a do dneška se nenašly.

V padesátých letech byl založen L. S. OB Lhota v bývalém hostinci U Vepřeků. Vedl ho p. V. Toman, poté p. E. Drtina. V roce 1969 dostal soubor výpověď. Už pod vedením p. J. Turka proběhlo stěhování do místnosti kampeličky, kde pro špatné podmínky v roce 1971 soubor zaniká. Fundus byl částečně rozebrán a zbytek po roce 1989 převzal LS Radost. Ten byl založen 8. 12. 1954 p. Hanušem a p. A. Kubinou v bývalé orlovně, později Z. K. n. p. Severografia. V devadesátých letech soubor přešel pod MKS Červený Kostelec. Prvním principálem byl p. Jaromír Tölg, od roku 1960 p. Oldřich Telk. Po něm převzal funkci p. Antonín Kubina a od roku 1977 p. Jaromír Dvořák.

Soubor má v současnosti asi deset členů. Nepravidelně se zúčastňuje okresních, krajských i celostátních přehlídek. Za zmínku stojí kočování v osmdesátých letech, kdy členové souboru, v době svých dovolených, s oslem a krytým vozem putovali po táborech, návsích a domovech důchodců, aby prostřednictvím svých dřevěných kamarádů rozdávali radost malým i velkým divákům.

Soubor se převážně věnuje marionetám, ale občas zabrousí i do jiných loutkářských disciplín. Z her např. vlastní dramatizace Toma Sawyera, Peřinové pohádky na draka, Navarovu Zazděnou slečnu (56 repríz), Hlavaté dramatizace Mautredovy Krásné Amaranty nebo také Romea a Julii či píseň o Svaté Dorotě.

Od roku 1997 je v Červeném Kostelci vždy v listopadu pořádána regionální loutkářská přehlídka. Soubor v současné době zápasí s nedostatkem členů, a proto by rád uvítal hlavně mladé zájemce o tuto záslužnou a zajímavou činnost.

Jaromír Dvořák

 

V roce 2010 uspořádal loutkářský soubor ve výstavní síni úspěšnou výstavu loutek. Návštěvníci tak mohli nahlédnout do historie i současnosti souboru.

 

Loutkové hry

2003 – Ponocný a strašidlo, 2004 – Tři zlaté vlasy, 2005 – Pomsta baby Mračenice,

2006 – Krakonošova nadílka, 2007 – O dvanácti měsíčkách, Krásná Amaranta,

2009 – Čerti na hradě, 2010 – O statečné Evičce,

2011 – Kašpárek v pekle, Kašpárek u ježibaby, 2012 – Kašpárkův boj s čerty

Zpracovala Irena Nováková