Historie a současnost

18. února 2014
Geografie a klimatologie
Geografie Město Červený Kostelec leží v Královéhradeckém kraji, zhruba 10 km na severovýchod od Náchoda. Svým územím náleží Červený Kostelec Náchodsku, na severozápadě sousedí s katastry obcí Trutnovska. Město leží v silně urbanizované krajině v úzkém kontaktu na blízká sídla Náchodska (Hronov, Ná
10. dubna 2014
Historie města č. 1: Založení Kostelce
Datum 22. srpna 1362 je nejstarším dnem, který písemnou zprávou dotvrzuje existenci vsi Kostelec. Zpráva hovoří o ustavení faráře Heřmana na faru v Kostelci. Patronem byl červenohorský pán Mikuláš Piskle. Lze se však domnívat, že ves existovala už dříve – snad od konce 13. století. V této době už vrcholilo kolonizační dílo pánů rodu erbu z
16. května 2015
Historie města č. 2: Období baroka
Barokní doba významně zasáhla i do dějin Kostelce. Kostel, který byl po požáru roku 1591 obnoven jen provizorně a v roce 1668 přestavěn, byl zbořen a v letech 1744–1754 byl postaven pod patronací knížete Ottavia Piccolominiho nový, barokní chrám, na jehož stavbě se podílel i K. I. Dientzenhofer. Původní představa patrona však nebyla dodržena, a tak byla proti plánu chrámová loď zkrácena a nebyla ani postavena druhá věž.Chrám sv. Jakuba Většího byl stavěn v bouřlivých dobách válek o rakouské děd
10. dubna 2014
Historie města č. 3: Rozvoj průmyslu
Pro Kostelec měl zvláštní význam rok 1841, kdy do městečka přišel faktor pražské firmy Leopold Abeles. Abeles brzy začal se samostatným továrním podnikáním – postavil sklad, škrobárnu, sušírnu a mandl a brzy následovala mechanická dílna na tkaní bavlny. S Abelesem tak vpadla do městečka bavlna a definitivně odsunula plátenictví na druhé
20. července 2015
Historie města č. 4: Raný kapitalismus
Od roku 1861 má Kostelec poštu, okresní silnice umožňují rychlejší spojení se sousedními obcemi. Roku 1862 byla postavena záložna, později i městská spořitelna, v roce 1869 získalo město lékárnu, městský lékař nastoupil o pět let později. Na opakovanou žádost se 11. 8. 1867 Kostelec povyšuje na město a ministerstvo obchodu povolilo od roku 1876 užívat přívlastek Červený, který byl v této době už vžitý. Úřední potvrzení tohoto názvu přišlo v roce 1881. Původ přívlastku Červený je obvykle připiso
1. března 2016
Historie města č. 5: Válečné období
První světová válka postihla těžce i Červený Kostelec. Úpadek výroby, hladové zásobování a nesmyslná daň krve 113 padlých – to byl výsledek válečného běsnění. V roce 1921 poklesl počet obyvatel na 3777. Z útrap války se však zrodila naše státní samostatnost a začala nová, významná etapa vývoje města.Především se oživilo podnikání – do textilní výroby vstupuje nová podnikatelská generace. Město se zbavilo rakušáckých byrokratických pout a odvážilo se realizovat smělé projekty výstavby veřejných
10. dubna 2014
Historie města č. 6: Novodobé období
Po druhé světové válce se zdálo, že se bude střední soukromé podnikání dále rozvíjet a spolu s ním i město. Po únoru 1948 však dochází ke znárodnění podniků a v padesátých letech se textilní výroba dostala na samý okraj státního zájmu. Proto bylo pro město významné, že se na místě textilní v&yac
8. prosince 2022
Kroniky Červeného Kostelce
V současnosti je digitalizováno a zveřejněno deset knih kroniky Červeného Kostelce (1923–1938) ve vysoké kvalitě. Jejich autorem je učitel, vlastivědný pracovník, publicista a sběratel lidových pověstí Josef Hurdálek. Kroniky jsou zajímavé mj. i tím, že obsahují mnoho fotografických příloh.Předpokládáme, že tento počin, uskutečněný díky dohodě mezi městem Červený Kostelec a Státním okresním archivem Náchod, ocení hlavně studenti a badatelé, ale zaujmout by mohl také širší veřejnost. Z kronik by
19. července 2017
Tak jsme mluvili
Rodáci z České Metuje a Police nad Metují a také dlouholetí občané Hronova vydali Zdeňka a Jindřich Hubkovi zajímavou knihu, kde se snažili zveřejnit slovník co nejvíce kdysi používaných regionálních pojmů. Řada z nich se v náchodském regionu požívá do součastnosti.Autoři se snažili přispět laicky k zachování mizejících jazykových zvyklostí a doufají, že tím přispěli malým dílem k zaznamenání historie našeho  kraje
10. května 2016
Události r. 1942 na Končinách a Bohdašíně
Jen s jejich pomocí… Z historických pramenů sepsal Štěpán Nosek (doporučená literatura k tématu viz příloha)Výložky, světlice, samopaly v bílých rukavičkách, vlčák povlávající na ochranném rukávu figuranta, pionýři, projevy o boji proti fašismu, činovníci v diagonálně pruhovaných vázankách, jimž se z úst unaveně řinul sterilní jazyk, který toho už ze své přirozenosti více zakrýval než říkal, slova vysílačka Libuše, záhadné jméno Potůček-Tolar, které v hodinách občanské nauky v podání obrýleného