Kroniky Červeného Kostelce

Úvodní strana kroniky Červeného Kostelce č. 18 (1990–1994)

V současnosti je digitalizováno a zveřejněno deset knih kroniky Červeného Kostelce (1923–1938) ve vysoké kvalitě. Jejich autorem je učitel, vlastivědný pracovník, publicista a sběratel lidových pověstí Josef Hurdálek. Kroniky jsou zajímavé mj. i tím, že obsahují mnoho fotografických příloh.

Předpokládáme, že tento počin, uskutečněný díky dohodě mezi městem Červený Kostelec a Státním okresním archivem Náchod, ocení hlavně studenti a badatelé, ale zaujmout by mohl také širší veřejnost. Z kronik bylo čerpáno mnoho informací, které jsou obsahem článků o historii města.

Kroniky ručně psané po roce 1951 jsou uloženy v archivu redakce Červenokosteleckého zpravodaje a je možno v nich v úředních hodinách MěÚ na vyžádání bádat. Shrnutí událostí v letech 1938–1949 významný kostelecký kronikář pan Jiří Šolc ve svazku kroniky číslo XX.

Město si váží i ostatních (spolkových) kronikářských činností. Díky tomu se podařilo ve spolupráci se státním okresním archivem provést digitalizaci starých kronik tenisového oddílu.

Doufáme, že v budoucnu budeme schopni nabídnout široké veřejnosti i další digitalizované fondy zachycující život v našem městě.

Odkazy na stránky

Digitalizované fondy města Červený Kostelec

Oficiální stránky Východočeských archivů