Historie města č. 6: Novodobé období

Historie města č. 6: Novodobé období

Po druhé světové válce se zdálo, že se bude střední soukromé podnikání dále rozvíjet a spolu s ním i město. Po únoru 1948 však dochází ke znárodnění podniků a v padesátých letech se textilní výroba dostala na samý okraj státního zájmu. Proto bylo pro město významné, že se na místě textilní výroby začala uplatňovat i strojírenská výroba. Ta po několika letech dokonce nad textilní převládla.

Tuhá centralizace odebrala městu dosavadní hlavní zdroje příjmů z podnikatelské činnosti a Červený Kostelec jako bývalé „město milionářů“ dostávalo jen drobty. V padesátých letech se úplně zastavila bytová výstavba a její dynamika byla obnovena v šedesátých letech díky členům Stavebního bytového družstva i soukromníkům. Z jejich práce vzniklo sídliště Koubovka a Kaštánek, kolonie rodinných domků na Větrníku, v Lánské ulici, na Vyšehradě, ve Lhotě i v Horním Kostelci.

Lhota i Horní Kostelec se spolu se Stolínem a Mstětínem staly v roce 1950 součástí Červeného Kostelce, později k nim ještě přibyl Bohdašín a Olešnice. Vzniklo tak centrum, které mělo v osmdesátých letech 9 tisíc obyvatel.

Rok 1989 přinesl transformaci celé společnosti a také v Červeném Kostelci umožnil důslednou privatizaci služeb, obchodu, menších podniků i velkého průmyslu. Podmínkou dalšího rozvoje města bylo vybudování čistírny odpadních vod. Čistírna i 13 km kanalizačních svodů byla uvedena v roce 1998 do provozu. V návaznosti na to začaly české i zahraniční firmy stavět své objekty v západní průmyslové zóně. V novém územním plánu je počítáno s druhou, severní průmyslovou zónou, s prostory určenými k bydlení i k rekreaci a s vyřešením dopravního problému v centru města.

Město, které z větší části leží v kotlině, je dnes celé plynofikováno, což přineslo výrazné zlepšení ovzduší.

V centru města se v celé své kráse i funkčně uplatňují rekonstruované historické a staré budovy (kostel sv. Jakuba Většíhoradnice, městský úřad, Divadlo J. K. Tyla, Domek Boženy Němcové, Základní škola Václava Hejny, sokolovna, základní umělecká škola), moderní architektonické prvky vnesly novostavby Hospice Anežky České, Domu s pečovatelskou službou U Jakuba, střední průmyslové školy oděvní i soukromé obytné domy.

I dnes je Červený Kostelec přirozeným východiskem do krásného okolí (Jestřebí hory, údolí řeky Úpy i blízké rybníky Brodský a Špinka) s rozvinutou sítí turistických cest a cyklotras.

Text sestavil z historických zdrojů Oldřich Nermuť