Historie města č. 3: Rozvoj průmyslu

Historie města č. 3: Rozvoj průmyslu

Pro Kostelec měl zvláštní význam rok 1841, kdy do městečka přišel faktor pražské firmy Leopold Abeles. Abeles brzy začal se samostatným továrním podnikáním – postavil sklad, škrobárnu, sušírnu a mandl a brzy následovala mechanická dílna na tkaní bavlny. S Abelesem tak vpadla do městečka bavlna a definitivně odsunula plátenictví na druhé místo. Skutečně moderní tkalcovna byla postavena v roce 1873. Zaměstnávala 300 tkalců a pro Abelese pracovalo jěště dalších 600 tkalců domácích.

Textilní profil Kostelce doplňovalo i barvení látek. První barvíř zahájil svou práci v roce 1837, o čtyřicet let později zde bylo provozováno 16 barvířských živností. V roce 1860 zahájila činnost firma Just, která se od roku 1864 plně věnovala barvení a upravování látek. Ve městě tak vyrostla nová továrna.

Pro Kostelec začala zcela nová etapa vývoje. Rychle se změnil ve skutečné průmyslové středisko. Tomu napomohla i stavba železnice Jaroměř–Svatoňovice, dokončená v roce 1859. Příznivou okolností rozvoje průmyslu byla i blízkost uhelných dolů. Do konce 19. století vyrostly ve městě další továrny: barevna a úpravna T. Keyzlara, tkalcovna J. Vondry a tkalcovna Stejskalova, mandl J. Lelka, tkalcovna firmy Stříhavka a Švejda, dvě cihelny a ve Stolíně slévárna a strojírna D. Klatovského. Před 1. světovou válkou byla založena i tiskárna J. Doležala. Rychle vzrůstal počet obchodníků s textilem, z nichž většina zaměstnávala domácí tkalce.

Tak se zrodila textilácká tradice Kostelce. V roce 1889 vyrábělo textil více než 40 podnikatelů, 84 lidí s textilem obchodovalo a 312 továrních dělníků textil vyrábělo. Výrazně vzrostl i počet živnostníků a obchodníků ostatních profesí, jejich počet dosáhl téměř 90.

Text sestavil z historických zdrojů Oldřich Nermuť