Hospic Anežky České a mobilní hospic podpoří program švýcarsko-české spolupráce

Hospic Anežky České a mobilní hospic podpoří program švýcarsko-české spolupráce

Dne 4. října 2013 zahájila Oblastní charita Červený Kostelec projekt s názvem Komplexní paliativní péče o těžce nemocné a umírající při Hospici Anežky České v Červeném Kostelci – první komplexní a modelové řešení v České republice.

„Cílem projektu je užší propojení služeb poskytovaných těžce nemocným v lůžkovém zařízení Hospici Anežky České s ambulantní péčí a s terénními službami poskytovanými Mobilním hospicem Anežky České,“ říká ředitel Oblastní charity Červený Kostelec Ing. Mgr. Miroslav Wajsar a dodává: „Výstupem projektu bude komplexní program péče o těžce nemocné a umírající, do kterého budou zapojena naše tři střediska paliativní péče.“ 

Projekt bude probíhat do září 2015, jeho celkové náklady jsou 3 178 273 Kč a výše grantu činí 2 860 445,70 Kč. Oblastní charita Červený Kostelec ho realizuje ve spolupráci se švýcarským partnerem, kterým je město Küsnacht.

Martin Fišer, projektový manažer
Oblastní charita Červený Kostelec