Interiér malého sálu divadla projde kompletní rekonstrukcí

V pondělí 15.dubna 2019 naplno vypuknou práce na rekonstrukci malého sálu Divadla J.K.Tyla. Hrubé stavební práce budou probíhat do konce července 2019 a v této době bude divadlo zcela mimo provoz, s výjimkou restaurace. Od srpna do konce listopadu 2019 bude stavba pokračovat dodávkami zařízení interiéru a audiovizuální techniky, které již nebudou omezovat provoz velkého sálu. 

Generálním dodavatelem stavby je firma Marhold a.s. se sídlem v Pardubicích, která se jako jediný uchazeč přihlásila do výběrového řízení s nabídkovou cenou 8 804 649,19 Kč včetně DPH. Dokumenty k průběhu výběru dodavatele jsou zveřejněny na profilu zadavatele https://cervenykostelec.profilzadavatele-vz.cz/P18V10000931

Omlouváme se tímto návštěvníkům restaurace za zhoršené podmínky a děkujeme za pochopení. Věříme, že Vaše shovívavost přispěje ke zdárnému průběhu stavby.

 

A jak bude malý sál divadla po své rekonstrukci vypadat?

DISPOZICE SÁLU DISPOZICE SÁLU
DISPOZICE SÁLU DISPOZICE SÁLU
DISPOZICE SÁLU DISPOZICE SÁLU
 

 

Bližší informace, s možností nahlédnout do několika výkresů z projektové dokumentace, naleznete v sekci Investiční akce, kompletní dokumentace je pak k nahlédnutí na odboru rozvoje města.