Investiční akce

17. června 2024
Rekonstrukce ulice Letná
Rekonstrukce ulice Letná byla dokončenaS koncem měsíce května 2024 byla dokončena kompletní rekonstrukce ulice Letná, která probíhala již od června 2023. Stavbu prováděla firma Alprim CZ, s.r.o. z Velkého Poříčí podle projektové dokumentace od projekční kanceláře VDI projekt, s.r.o., Praha.Rekonstrukcí prošly všechny sítě technické infrastruktury - jednotná kanalizace (475m), vodovod (550m) a veřejné osvětlení (630m, 22svítidel), na třech místech musel být přeložen plynovod (130m, 14m a 53m) a
7. června 2024
Obnova parku A.B.Svojsíka
V první polovině června 2024 začnou práce na obnově parku A.B.Svojsíka podle projektu krajinářského atelieru Terra Florida. Do konce roku 2024  by se měl park proměnit v příjemný prostor pro trávení volného času.
24. května 2024
Rekonstrukce knihovny – veřejná zakázka
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu knihovny. Součástí zakázky je rovněž vybavení knihovny mobiliářem.
21. března 2024
Revitalizace přednádražního prostoru
Město Červený Kostelec v listopadu 2023 oslovilo tři architektonické kanceláře k vypracování soutěžního návrhu na řešení prostoru před vlakovým nádražím.
28. března 2024
Rekonstrukce ulice Sokolská
Rekonstrukce silnice III/3038 (ulice Sokolská), která je připravována ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, by měla být zahájena během dubna.
18. března 2024
Chodník u "Sekyrkárny", Horní Kostelec
Vzhledem k dlouhodobě nevyhovující situaci týkající bezpečnosti chodců v obytné části města Horní Kostelec, v lokalitě u Sekyrkárny, kde se jedná se o velmi frekventované místo, které je z pohledu chodců velmi nebezpečné (je zde zatáčka, špatné rozhledové poměry, chodci vstupují do vozovky atd.) Město chystá žádost o dotaci na projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Červeném Kostelci – chodník u Sekyrkárny“.
4. prosince 2023
Stavební úpravy restaurace a zázemí autokempu Brodský
Dne 23.11.2023 bylo předáno staveniště zhotoviteli firmě STATING s.r.o., která byla vybrána ve výběrovém řízení jako nejvýhodnější. Stavba řeší rekonstrukci stávající hlavní budovy a novostavbu garáže. Projektovou dokumentaci ke stavbě vypracovali architekti  Akad. arch. Michal Šrámek a Ing. arch. Josef Krejčí na základě koncepční studie, kterou v únoru 2021 vybrala odborná porota. Článek k soutěži naleznete zde.V rámci rekonstrukce proběhne vybourání nenosných konstrukcí v objektu a jejich nah
23. listopadu 2023
V ulici Zemědělská se bude příští rok budovat nová kanalizace a vodovod, Město požádalo o dotaci.
V Zemědělské ulici je dlouhodobě nevyhovující situace s odváděním splaškových vod i stav dožilého, téměř stoletého, veřejného vodovodního řadu. Stávající i budoucí obyvatelé této lokality (ne)trpělivě čekají na nápravu a vše nasvědčuje tomu, že se v příštím roce dočkají. Město v roce 2019 zadalo projektovou dokumentaci na dostavbu kanalizace a vodovodu firmě Multiaqua s.r.o., Hradec Králové. V dubnu 2020 bylo vydáno stavební povolení, v únoru 2023 pak byla dokončena dokumentace pro realizaci st
23. listopadu 2023
Oprava kaple Nanebevzetí Panny Marie na Bohdašíně
Město Červený Kostelec se rozhodlo opravit interiér bohdašínské kaple včetně nové výzdoby, která volně navazuje na původní řešení z druhé poloviny devatenáctého století. 
20. října 2023
Město Červený Kostelec opravuje vodojem Ždár.
Současný vodojem ve Ždáře za střelnicí má zastaralou technologii, která současným požadavkům na dodávku pitné vody nevyhovuje, je celkově dožitá, proto byla tato oprava vyhodnocena jako nezbytná. Z tohoto důvodu město Červený Kostelec přistoupilo ke generální opravě celého vodojemu. Ve výběrovém řízení na stavební práce a dodávku nových technologií, zvítězil dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou, který bude realizovat opravu za 5.324 mil. Kč včetně DPH. Z uvedené částky tvoří 1.820 mil Kč nové
30. listopadu 2023
Nový domov pro seniory - vybraný architektonický návrh
Začátkem roku 2023 vyhlásilo Město Červený Kostelec architektonickou soutěž na nový domov pro seniory. Po vybrání vítězného architektonického návrhu postupuje projekt do další fáze.
12. července 2023
Úpravy náměstí T. G. M. v Červeném Kostelci
Dne 3. července 2023 byla zahájena stavba „Úpravy náměstí T. G. M. v Červeném Kostelci“. Zhotovitelem stavby, který byl vybrán ve výběrovém řízení, je firma Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8. V souborech ke stažení je přiložen Koordinační situační výkres, Souhrnná technická zpráva, Situace výsadby a schémata navržených úprav ze studie. Dokumentace byla zpracována dle studie od M