Investiční akce

1. června 2020
Chodník "Obalovna - Devět křížů"
V květnu 2020 byly zahájeny stavební práce na zhotovení nového chodníku...
23. června 2020
Město Červený Kostelec vyhlašuje architektonickou soutěž na novou tělocvičnu
Dne 4.6.2020 soutěžní porota postupně ve dvou kolech vyřazovala jednotlivé žádosti o účast dle celkové urbanisticko-architektonické kvality staveb, obsažených v předložených portfoliích, přičemž se soustředila zejména na zkušenost účastníků s projektováním urbanisticko-architektonicky kvalitních staveb, zkušenosti s přístavbami a začleněním budov do historické zástavby a originalitu a výjimečnost urbanisticko-architektonického řešení referenčních prací. Následně se věnovala žádostem, které post
27. ledna 2020
Přístavba výtahu u ZŠ V.Hejny
Registrační číslo projektu           CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012221Název projektu                            Zajištění bezbariérovosti - výtah do ZŠ Červený KostelecCelkové výdaje projektu:             3 218 512,89 KčCelkové způsobilé výdaje:           1 600 000,00 KčPříspěvek EU:                              1 520 000,00 KčMěsto Červený Kostelec podalo žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotn
14. srpna 2019
Obnova parku A.B.Svojsíka
V květnu 2019 byl zahájen výběr zpracovatele projektové dokumentace na obnovu parku A.B.Svojsíka. Byly osloveny tři architektonické kanceláře, které vybrala Rada města na základě referencí a doporučení městského architekta a které měly zpracovat nabídku, jejíž součástí byl i návrh obnovy parku. V rámci této studie obnovy samotného parku byl požadován i ideový (nezávazný) návrh možného budoucího využití navazujícího území směrem do Lhoty (podél potoka Olešnice).Ze třech oslovených podaly nabídku
12. dubna 2019
Úpravy interiéru malého sálu Divadla J.K.Tyla
Stavební práce na rekonstrukci malého sálu Divadla J.K.Tyla budou zahájeny v pondělí 15.dubna 2019. Hrubé stavební práce budou probíhat do konce července 2019 a v této době bude divadlo zcela mimo provoz, s výjimkou restaurace. Od srpna do konce listopadu 2019 bude stavba pokračovat dodávkami zařízení interiéru a audiovizuální techniky, které již nebudou omezovat provoz velkého sálu.Generálním dodavatelem stavby je firma Marhold a.s. se sídlem v Pardubicích, která se jako jediný uchazeč přihlás
25. července 2019
Prodloužení chodníku Brodský
Registrační číslo projektu           CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011022Název projektu                           Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Červený Kostelec                                                                          - chodník podél silnice III/3039Celkové výdaje projektu:            1 680 010,17 KčCelkové způsobilé výdaje:          1 052 631,57 KčPříspěvek EU:                               999 999,99 KčRozpočet města:                           680 010,18 KčMěsto Červený Ko
4. ledna 2019
Navýšení kapacity sběrného dvora Červený Kostelec
Na rok 2019 je naplánována realizace navýšení kapacity sběrného dvora odpadů v Řehákově ulici. Předpokládaný termín realizace stavebních prací je od začátku května do konce srpna.Jedná se o rozšíření zpevněné živičné plochy, která bude v budoucnu sloužit jako plocha pro umístění shromažďovacích prostředků v podobě kontejnerů na tříděný odpad. Do rozšířené části bude možný vjezd pomocí dvou vjezdových brán, které propojí nově navrženou plochu s plochou stávající. Navíc bude vybudován provozní vj
12. října 2018
Úprava veřejného prostranství mezi školami
Aktuální informace k průběhu přípravy akce
20. prosince 2018
Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště - házená
Rekonstrukce víceúčelového hřiště je oficiálně dokončena kolaudačním souhlasem, který vydal Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a životního prostředí dne 10.12.2018. Akce je ukončena i po finanční stránce a konečná částka, čerpaná z rozpočtu města na tuto investiční akci činila včetně přípravy 5 500 378,50 Kč. Věříme, že hřiště bude sloužit ke spokojenosti nejen stávajícím členům sportovních oddílů ale bude i lákadlem pro nové zájemce o sportování. 20.12.2018Ing. Marta Winterová, odbo
28. srpna 2018
Novostavba zázemí volejbalového areálu
V úterý 21.srpna byly do Červeného Kostelce dovezeny kontejnerové moduly a během odpoledne byly usazeny na připravené základy v areálu volejbalových kurtů. V současnosti firma provádí kompletaci vnitřního i vnějšího vybavení a napojení kontejnerů na sítě veřejné infrastruktury. 27.8.2018Marta Winterová, odbor rozvoje města V areálu volejbalových hřišť probíhá od poloviny června bourání stávajících objektů a vyklízení plochy aby mohla začít příprava základů pro osazení kontejnerů.   25.6.2018Mar
4. července 2018
Optický kabel mezi MěÚ - Stará radnice - Městská policie
O letních prázdninách až do 15.10.2018 bude realizována pokládka optického kabelu mezi budovami Městského úřadu a Městské Policie. Tuto stavbu bude realizovat firma Fibertech, s.r.o., Živanice, která byla vybrána ve výběrovém řízení.
14. listopadu 2018
Rekonstrukce opěrné zdi v ulici Lánská
Rekonstrukce opěrné zdi v ulici Lánská je oficiálně dokončena kolaudačním souhlasem, který vydal Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 6.11.2018. Akce je ukončena i po finanční stránce a konečná částka, čerpaná z rozpočtu města na tuto investiční akci činila včetně přípravy 1 559 879,52 Kč. 14.11.2018Marta Winterová, odbor rozvoje města V ulici Lánská je dokončena opěrná zeď z gabionových košů, plněných kvalitními a pohledově příjemnými pískovcovými kameny. Svému účel