Investiční akce

Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště - házená
Ve středu 19.9.2018 převzalo Město od zhotovitele fy. STAKO Červený Kostelec dokončenou stavbu zrekonstruovaného víceúčelového hřiště. Hřiště s novým povrchem z umělého trávníku zasypaného křemičitým pískem je nalajnováno na malou kopanou, českou národní házenou (žluté lajnování) a tenis. Hřiště je vybaveno stožáry s kvalitním LED osvětlením, na obou stranách hřiště jsou za brankoviště nainstalovány sloupy s ochrannou sítí, bylo provedeno nové odvodnění s napojením do zatrubeného potoka a nové
Novostavba zázemí volejbalového areálu
V úterý 21.srpna byly do Červeného Kostelce dovezeny kontejnerové moduly a během odpoledne byly usazeny na připravené základy v areálu volejbalových kurtů. V současnosti firma provádí kompletaci vnitřního i vnějšího vybavení a napojení kontejnerů na sítě veřejné infrastruktury. 27.8.2018Marta Winterová, odbor rozvoje města V areálu volejbalových hřišť probíhá od poloviny června bourání stávajících objektů a vyklízení plochy aby mohla začít příprava základů pro osazení kontejnerů.   25.6.2018Mar
Úpravy interiéru malého sálu Divadla J.K.Tyla
Zastupitelstvo města Červený Kostelec na svém zasedání dne 21.6.2018 schválilo provést výběrové řízení na zhotovitele stavby "Interier malého sálu Divadla J.K.Tyla". Proces výběrového řízení je naplánován na měsíce srpen - září 2018 s realizací stavby v období duben - červenec 2019. Posun termínu realizace stavby na příští rok je navržen z důvodu, že při rekonstrukci malého sálu nemůže být v provozu divadlo a je nutné naplánovat termín uzavření v návaznosti na programy plánované Městským kultur
Rekonstrukce opěrné zdi v ulici Lánská
Rekonstrukce opěrné zdi v ulici Lánská je oficiálně dokončena kolaudačním souhlasem, který vydal Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 6.11.2018. Akce je ukončena i po finanční stránce a konečná částka, čerpaná z rozpočtu města na tuto investiční akci činila včetně přípravy 1 559 879,52 Kč. 14.11.2018Marta Winterová, odbor rozvoje města V ulici Lánská je dokončena opěrná zeď z gabionových košů, plněných kvalitními a pohledově příjemnými pískovcovými kameny. Svému účel
Zázemí a tribuna fotbalového hřiště
Začátkem dubna byly zahájeny práce na projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení. Zpracovatelem projektové dokumentace je architektonicko-inženýrská kancelář TEKTUM spol.s.r.o. z Trutnova, která byla vybrána na základě výběrového řízení. Podle uzavřené smlouvy o dílo by měla být dokumetace zpracována do 17.prosince 2018 a nejpozději 7.ledna 2019 by mělo být zažádáno o vydání stavebního povolení.12.4.2018Marta Winterová, odbor rozvoje městaV návaznosti na plán celkové revitaliz