Investiční akce

19. srpna 2020
Obnova parku A.B.Svojsíka
V září 2019 byla podepsána smlouva s firmou TERRA FLORIDA na zpracování projektové dokumentace, která řeší kompletní obnovu parku A. B. Svojsíka. Koncem července 2020 předala firma jednostupňovou projektovou dokumentaci a během září bude zažádáno o společné povolení.V příloze článku (dole pod úvodním článkem) je možno si prohlédnout souhrnnou technickou zprávu a situační výkres, kompletní dokumentace je k dispozici k nahlédnutí na odboru rozvoje města.Srpen 2020, Odbor rozvoje města V květnu 20
12. dubna 2019
Úpravy interiéru malého sálu Divadla J.K.Tyla
Stavební práce na rekonstrukci malého sálu Divadla J.K.Tyla budou zahájeny v pondělí 15.dubna 2019. Hrubé stavební práce budou probíhat do konce července 2019 a v této době bude divadlo zcela mimo provoz, s výjimkou restaurace. Od srpna do konce listopadu 2019 bude stavba pokračovat dodávkami zařízení interiéru a audiovizuální techniky, které již nebudou omezovat provoz velkého sálu.Generálním dodavatelem stavby je firma Marhold a.s. se sídlem v Pardubicích, která se jako jediný uchazeč přihlás
25. července 2019
Prodloužení chodníku Brodský
Registrační číslo projektu           CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011022Název projektu                           Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Červený Kostelec                                                                          - chodník podél silnice III/3039Celkové výdaje projektu:            1 680 010,17 KčCelkové způsobilé výdaje:          1 052 631,57 KčPříspěvek EU:                               999 999,99 KčRozpočet města:                           680 010,18 KčMěsto Červený Ko
4. ledna 2019
Navýšení kapacity sběrného dvora Červený Kostelec
Na rok 2019 je naplánována realizace navýšení kapacity sběrného dvora odpadů v Řehákově ulici. Předpokládaný termín realizace stavebních prací je od začátku května do konce srpna.Jedná se o rozšíření zpevněné živičné plochy, která bude v budoucnu sloužit jako plocha pro umístění shromažďovacích prostředků v podobě kontejnerů na tříděný odpad. Do rozšířené části bude možný vjezd pomocí dvou vjezdových brán, které propojí nově navrženou plochu s plochou stávající. Navíc bude vybudován provozní vj
15. září 2022
Veřejné prostranství mezi školami
V květnu 2022 byla stavba „Veřejného prostranství mezi školami“ dokončena. V rámci této akce byla postavena nová budova, ve které je umístěna kavárna - cukrárna a veřejné WC. Před budovou bylo předlážděno parkoviště a v těsné blízkosti budovy vyrostlo dětské hřiště s rozmanitými herními prvky a vodní fontánou. Zároveň proběhla obnova parku u sochy legionáře a sadové úpravy.Město Červený Kostelec požádalo o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy N
20. prosince 2018
Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště - házená
Rekonstrukce víceúčelového hřiště je oficiálně dokončena kolaudačním souhlasem, který vydal Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a životního prostředí dne 10.12.2018. Akce je ukončena i po finanční stránce a konečná částka, čerpaná z rozpočtu města na tuto investiční akci činila včetně přípravy 5 500 378,50 Kč. Věříme, že hřiště bude sloužit ke spokojenosti nejen stávajícím členům sportovních oddílů ale bude i lákadlem pro nové zájemce o sportování. 20.12.2018Ing. Marta Winterová, odbo
28. srpna 2018
Novostavba zázemí volejbalového areálu
V úterý 21.srpna byly do Červeného Kostelce dovezeny kontejnerové moduly a během odpoledne byly usazeny na připravené základy v areálu volejbalových kurtů. V současnosti firma provádí kompletaci vnitřního i vnějšího vybavení a napojení kontejnerů na sítě veřejné infrastruktury. 27.8.2018Marta Winterová, odbor rozvoje města V areálu volejbalových hřišť probíhá od poloviny června bourání stávajících objektů a vyklízení plochy aby mohla začít příprava základů pro osazení kontejnerů.   25.6.2018Mar
4. července 2018
Optický kabel mezi MěÚ - Stará radnice - Městská policie
O letních prázdninách až do 15.10.2018 bude realizována pokládka optického kabelu mezi budovami Městského úřadu a Městské Policie. Tuto stavbu bude realizovat firma Fibertech, s.r.o., Živanice, která byla vybrána ve výběrovém řízení.
14. listopadu 2018
Rekonstrukce opěrné zdi v ulici Lánská
Rekonstrukce opěrné zdi v ulici Lánská je oficiálně dokončena kolaudačním souhlasem, který vydal Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 6.11.2018. Akce je ukončena i po finanční stránce a konečná částka, čerpaná z rozpočtu města na tuto investiční akci činila včetně přípravy 1 559 879,52 Kč. 14.11.2018Marta Winterová, odbor rozvoje města V ulici Lánská je dokončena opěrná zeď z gabionových košů, plněných kvalitními a pohledově příjemnými pískovcovými kameny. Svému účel
16. února 2022
Zázemí a tribuna fotbalového hřiště
V lednu 2021 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, ve kterém byla jako nejvýhodnější vybrána firma Stavrecon Pardubice s.r.o., která nakonec odstoupila z důvodu epidemie Covid-19. Jako druhá nejvýhodnější byla firma Průmstav Náchod s.r.o., které bylo předáno staveniště dne 9.4.2021. V současné době probíhají demolice původních objektů.duben 2021, odbor rozoje městaNa jaře 2021 začne plánovaná rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště. Předpokládaný termín realizace je duben 202
24. ledna 2018
Cyklostezka a místní komunikace v průmyslové zóně Červený Kostelec
Město Červený Kostelec ve spolupráci se sdružením Industrial Park CK, s.r.o. realizuje v letošním roce stavbu nové veřejné cyklostezky pro cyklisty a pěší podél areálu Industrial Park v průmyslové zóně s napojením na stávající veřejné chodníky.
23. listopadu 2017
Rekonstrukce čtyř mostů
V roce 2016 realizovalo Město Červený Kostelec rozsáhlou stavební akci, při které byly rekonstruovány čtyři mosty na území našeho města.