Investiční akce

4. ledna 2019
Navýšení kapacity sběrného dvora Červený Kostelec
Na rok 2019 je naplánována realizace navýšení kapacity sběrného dvora odpadů v Řehákově ulici. Předpokládaný termín realizace stavebních prací je od začátku května do konce srpna.Jedná se o rozšíření zpevněné živičné plochy, která bude v budoucnu sloužit jako plocha pro umístění shromažďovacích prostředků v podobě kontejnerů na tříděný odpad. Do rozšířené části bude možný vjezd pomocí dvou vjezdových brán, které propojí nově navrženou plochu s plochou stávající. Navíc bude vybudován provozní vj
22. října 2021
Veřejné prostranství mezi školami
V březnu 2021 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, ve kterém byla vybrána nejvýhodnější nabídka od firmy Průmstav Náchod s.r.o.. Souběžně s výběrovým řízením proběhlo rozebrání a odvoz stávající cukrárny U Jakuba. Dne 28. 4. 2021 se uskutečnilo předání staveniště zhotoviteli, který začne realizaci projektu od 3. 5. 2021. Dojde k oplocení staveniště včetně stávajícího parkoviště vedle městského úřadu pro potřeby stavby. Zde budou překládány inženýrské sítě a prováděny přípojky pro nov
20. prosince 2018
Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště - házená
Rekonstrukce víceúčelového hřiště je oficiálně dokončena kolaudačním souhlasem, který vydal Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a životního prostředí dne 10.12.2018. Akce je ukončena i po finanční stránce a konečná částka, čerpaná z rozpočtu města na tuto investiční akci činila včetně přípravy 5 500 378,50 Kč. Věříme, že hřiště bude sloužit ke spokojenosti nejen stávajícím členům sportovních oddílů ale bude i lákadlem pro nové zájemce o sportování. 20.12.2018Ing. Marta Winterová, odbo
28. srpna 2018
Novostavba zázemí volejbalového areálu
V úterý 21.srpna byly do Červeného Kostelce dovezeny kontejnerové moduly a během odpoledne byly usazeny na připravené základy v areálu volejbalových kurtů. V současnosti firma provádí kompletaci vnitřního i vnějšího vybavení a napojení kontejnerů na sítě veřejné infrastruktury. 27.8.2018Marta Winterová, odbor rozvoje města V areálu volejbalových hřišť probíhá od poloviny června bourání stávajících objektů a vyklízení plochy aby mohla začít příprava základů pro osazení kontejnerů.   25.6.2018Mar
4. července 2018
Optický kabel mezi MěÚ - Stará radnice - Městská policie
O letních prázdninách až do 15.10.2018 bude realizována pokládka optického kabelu mezi budovami Městského úřadu a Městské Policie. Tuto stavbu bude realizovat firma Fibertech, s.r.o., Živanice, která byla vybrána ve výběrovém řízení.
14. listopadu 2018
Rekonstrukce opěrné zdi v ulici Lánská
Rekonstrukce opěrné zdi v ulici Lánská je oficiálně dokončena kolaudačním souhlasem, který vydal Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 6.11.2018. Akce je ukončena i po finanční stránce a konečná částka, čerpaná z rozpočtu města na tuto investiční akci činila včetně přípravy 1 559 879,52 Kč. 14.11.2018Marta Winterová, odbor rozvoje města V ulici Lánská je dokončena opěrná zeď z gabionových košů, plněných kvalitními a pohledově příjemnými pískovcovými kameny. Svému účel
16. února 2022
Zázemí a tribuna fotbalového hřiště
V lednu 2021 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, ve kterém byla jako nejvýhodnější vybrána firma Stavrecon Pardubice s.r.o., která nakonec odstoupila z důvodu epidemie Covid-19. Jako druhá nejvýhodnější byla firma Průmstav Náchod s.r.o., které bylo předáno staveniště dne 9.4.2021. V současné době probíhají demolice původních objektů.duben 2021, odbor rozoje městaNa jaře 2021 začne plánovaná rekonstrukce zázemí a tribuny fotbalového hřiště. Předpokládaný termín realizace je duben 202
24. ledna 2018
Cyklostezka a místní komunikace v průmyslové zóně Červený Kostelec
Město Červený Kostelec ve spolupráci se sdružením Industrial Park CK, s.r.o. realizuje v letošním roce stavbu nové veřejné cyklostezky pro cyklisty a pěší podél areálu Industrial Park v průmyslové zóně s napojením na stávající veřejné chodníky.
23. listopadu 2017
Rekonstrukce čtyř mostů
V roce 2016 realizovalo Město Červený Kostelec rozsáhlou stavební akci, při které byly rekonstruovány čtyři mosty na území našeho města.
15. října 2019
Rekonstrukce silnice III/5672 - ulice Jiráskova a Horní Kostelec
Z iniciativy Královéhradeckého kraje se plánuje v letech 2019 – 2020 celková rekonstrukce silnice III/5672 od křižovatky s ulici Náchodská (u Černého koně) po křižovatku se silnicí II/567 (u sekyrkárny).
23. listopadu 2017
Rekonstrukce ulice Letná
V říjnu 2016 byl vypracován investiční záměr na celkovou rekonstrukci ulice Letná. Podle tohoto záměru se předpokládá nové dispoziční řešení uličního profilu v souvislosti s novým dopravním režimem.
23. listopadu 2017
Zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci
Dne 21.dubna 2017 byla tenisovému klubu slavnostně předána budova nového zázemí, která nahradila starou, již nevyhovující klubovnu. Fotky z předání si můžete prohlédnout ZDE.Nová stavba je jednoduchá, přízemní s pultovou střechou a se zastřešenou terasou na jihozápadním nároží. Budova slouží jako plnohodnotné zázemí pro tenisové kurty a zahrnuje klubovnu s terasou, kuchyňku, sklady a šatny s příslušenstvím. Fasáda budovy je provedena v kombinaci dřevěného obložení palubkami a tenkovrstvé bílé o