Josef Vondra obdržel nejvyšší vyznamenání pro dobrovolné hasiče

Josef Vondra starosta Sboru dobrovolných hasičů Stolín obdržel v pátek 4. května 2018 na zámku Přibyslav, který je centrem hasičského hnutí, nejvyšší svazové vyznamenání pro dobrovolného hasiče, titul Zasloužilý hasič. Tento titul na návrh organizačních složek sdružení uděluje hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva. Titul Zasloužilý hasič převzal z rukou čestného náměstka starosty SH ČMS a vedoucího AZH pana Josefa Netíka (na fotografii). Předání se dále zúčastnili za SDH Stolín, Vladimír Vejrek, Vít Lelek, Bohuslav Lelek, Jaroslava Vondrová, Stanislav Hájek a z SDH Červený Kostelec Jiří Grim (druhá fotografie).

Josef Vondra je členem SDH Stolín od roku 1962, kde nejprve vykonával funkci jednatele. V letech 1979-1989 pak funkci velitele jednotky. Od roku 1990 do současnosti je starostou sboru. Dlouhá léta byl také starostou Okrsku hasičů Červený Kostelec. V letech 2000-2005 pracoval ve Výkonném výboru Okresu Náchod. Josef Vondra se ve druhé polovině 80-tých let především zasloužil o rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Stolíně, která se stala centrem společenského života nejen v naší místní části Červeného Kostelce. Od jejího dokončení v roce 1988 se o hasičskou zbrojnici vzorně stará a pečuje.

Výbor SDH Stolín děkuje i touto cestou panu Josefovi Vondrovi za vzornou a obětavou práci, nejen pro místní sbor a přeje mu hodně zdraví a osobní spokojenosti do dalších let.

Výbor SDH Stolín