Hospic Anežky České

Hospic Anežky České

Základní údaje

  • Hospic Anežky České je zdravotnické zařízení, které je v provozu od 1. 1. 1996.
  • Je střediskem Oblastní charity Červený Kostelec, která má vlastní právní subjektivitu.
  • Do roku 2004 byl název Hospic Anežky České užíván pro celou organizaci složenou z pěti středisek; protože ale název ve spojitosti s činností ostatních středisek nevyjadřoval dostatečně přesně jejich zaměření, došlo 14. 10. 2004 ke změně názvu organizace na Oblastní charitu Červený Kostelec. Název Hospic Anežky České zůstal nadále pouze pro středisko – zařízení lůžkové péče o terminálně nemocné.

Zřizovatelem je Diecézní charita v Hradci Králové a odborným garantem ČANT – Česká asociace nádorové terapie.

Je prvním zařízením svého druhu v České republice.

Je součástí expertního týmu podílejícího se na vypracování následující definice hospicové péče:

Hospicová péče

je forma paliativní péče, kterou tvoří souhrn lékařských, ošetřovatelských a rehabilitačně-ošetřovatelských činností, poskytovaných preterminálně a terminálně nemocným, u kterých byly vyčerpány možnosti kauzální léčby, ale pokračuje léčba symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny obtíže vyplývající ze základní diagnózy i jejich komplikací a zohledňující bio-psycho-spirito-sociální potřeby nemocného. Stav pacienta není stabilizován vzhledem k jeho jasně definovanému preterminálnímu nebo terminálnímu zdravotnímu stavu, má stanovenou diagnózu a rámcový terapeutický postup s těžištěm v léčbě bolesti a odborném ošetřovatelství. Potřeba odborné ošetřovatelské péče překračuje kapacitu reálně nárokované terénní péče. 

Oficiální stránky

http://www.hospic.cz

Kontakt

  • Hospic Anežky České, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
  • Tel: 491 467 030, Fax: 491 462 154
  • Ředitel: Ing. Miroslav Wajsar: wajsar@hospic.cz
  • Další kontakty