Junák Červený Kostelec

Junák Červený Kostelec

Kdo by se nechtěl aspoň na chvíli stát akčním hrdinou, cestovat deštným pralesem, vyhrát mistrovství světa ve fotbale… nebo šplhat po lanové lávce nad propastí, rozluštit tajný kód nepřátelské jednotky, plout na divoké řece… nebo poznat místa, kde dosud nikdy nebyl, prožít tajemný večer u táboráku a pak přenocovat pod širákem ve spacáku… Kdo by nechtěl mít partu dobrých kamarádů, na které je spolehnutí a mezi kterými ti bude vždycky dobře… Kdo by nechtěl dělat zajímavé a užitečné činnosti!

Jestli tě takové dobrodružství láká, jestli tě už nebaví vysedávat jenom u televize a u počítače, jestli se nebojíš práce a trochy nepohodlí… 

…pak jsi na správné adrese!

A nejen to! Se skautingem zažiješ nejen plno dobrodružství, ale i kopec srandy. Podnikneš s námi výpravy na tajuplná území, na místa, kde jsi zatím nikdy nebyl. V létě s námi pojedeš na tábor. Naučíš se, jak přežít v přírodě, šifrovat zprávy, poznávat rostliny a zvířata, správně vázat uzly. Rázem se tak staneš vojákem na nepřátelském území, reportérem prestižních novin, slavným objevitelem nebo akčním hrdinou. 

Skauti žijí aktivně, mají kamarády, jsou užiteční, pomáhají potřebným, sportují, tvoří a ve všem, co dělají, hledají pravdivost. Spolu s námi zažiješ plno neopakovatelných zážitků.

Kontakt na vedení střediska
  • Junák – svaz skautů a skautek ČR
  • Středisko 523.07 Červený Kostelec
  • Náměstí T. G. Masaryka 93
  • 549 41 Červený Kostelec
Skauting

Skauting je moderní celosvětové hnutí se silnými mezinárodními vazbami, které nabízí celoroční systematickou činnost pro děti a mládež, která přerůstá v celoživotní program.

Skauting úspěšně působí již téměř 100 let. V České republice se k němu hlásí několik organizací. Junák – svaz skautů a skautek ČR, ke které se hlásí i naše středisko, je největší skautskou organizací zabývající se mimoškolní výchovou mládeže u nás. Má přes 55 tisíc členů, na 600 středisek a 6000 oddílů.

Junák – svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připravení plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Skauting je u nás i v celosvětovém měřítku největším a nejsilnějším hnutím mládeže. Tradice skautingu sahá ve světě i u nás až k počátkům tohoto století. Český skauting prokázal v tomto období bezpříkladnou vitalitu a životaschopnost, když přes veškeré perzekuce všech totalitních režimů vždy znovu při první příležitosti nastoupil svou výchovnou službu.

V Červeném Kostelci existuje 6 skautských oddílů pro děti a mládež a 2 kluby dospělých. V nich probíhá veškerá podstatná skautská činnost (schůzky, výpravy, tábory…). Dětské oddíly jsou zásadně nekoedukované (tedy zvlášť pro kluky a dívky). Více informací, plánované i uplynulé akce a výroční zprávy najdete na našich internetových stránkách.

Více informací