Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec

Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec

Vítejte v Knihovně Břetislava Kafky! 

Aktuality z Knihovny Břetislava Kafky, stejně jako další informace z knihovního
a kulturního života najdete  na volnočasovém webu Červeného Kostelce.

- informace o programech, kurzech a besedách, Klubáči a Pohodě
- informace o dokumentech, které je možné si půjčit - On-line katalog
- informace o čtenářském kontu s možností prodloužení a rezervace výpůjček
- kontakty na knihovnu, její pobočky a obecní knihovny
- informace o základních dokumentech upravujících činnost knihovny
- fotografie z akcí, které knihovna připravuje a pořádá
- seznámení s historií Knihovny Břetislava Kafky v Červeném Kostelci
- kontakt na redakci sborníku Rodným krajem
- aktuality