Knihovna Břetislava Kafky

Vítejte v Knihovně Břetislava Kafky Červený Kostelec! 

 


Na stránkách Knihovny Břetislava Kafky

najdete informace o všem,

co se v budově knihovny děje:

 

informace o programech, kurzech a besedách
informace o dokumentech, které je možné si půjčit - On-line katalog
informace o vašem účtu s možností prodloužení a rezervace výpůjček
kontakty na knihovnu, její pobočky a obecní knihovny
informace o základních dokumentech upravujících činnost knihovny
fotografie z akcí, které knihovna připravuje a pořádá
seznámení s historií Knihovny Břetislava Kafky v Červeném Kostelci
kontakt na redakci sborníku Rodným krajem