Městská policie

Kontakt

 • Žižkova 365
 • 549 41 Červený Kostelec
 • GPS: N 50° 28.4467', E 16° 5.6077'
 • Tísňová linka: 156 – NEPŘETRŽITĚ!
 • Telefon: 491 465 628
 • Fax: 491 465 628
 • Mobil: 731 44 95 77 – NEPŘETRŽITĚ!
 • Velitel: Michal Škoda
 • E-mail: skoda@mestock.cz


Městská policie vznikla v polovině roku 1992, kdy zastupitelstvo města schválilo vyhlášku o zřízení městské policie. Obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem obce. Obecní zastupitelstvo může pověřit plněním některých úkolů při řízení obecní policie určeného strážníka.

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon. Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Součastný početní stav strážníků MP Červený Kostelec je 13.

Díky tomuto počtu zajišťuje MP nepřetržitou službu a pomocí pultu centrální ochrany (PCO) střeží značné množství objektů na katastru města. Dále pomocí PCO zajišťuje společně s Oblastní charitou Červený Kostelec tzv. „tísňová tlačítka“, která jsou vhodnou pomocí především seniorům.

Při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií České republiky.

Odkazy související s městskou policií

Server obecní policie Ministerstvo vnitra Školicí středisko Polis Server státní správy

 

Městská policie a její činnost se řídí platným zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Zákon č. 553/1991 Sb. Vyhláška č. 418/2008 Sb. Vyhláška č. 444/2008 Sb.


Hlavní právní předpisy související s činností strážníků najdete ZDE.

Texty zákonů lze také nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s § 12 z. č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

Výstroj, výzbroj a jiné vybavení

Jednotné prvky stejnokroje a označení motorových vozidel se řídí vyhláškou 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.

Městská policie Červený Kostelec používá ke své činnosti osobní automobily:

Volvo XC70 2.5T AWD (r. v. 2007)
Škoda Roomster 1.4 16V (r. v. 2007)

Služební vozidlo je vybaveno radiostanicí Motorola, výstražným světelným a zvukovým zařízením modré barvy (maják) s bočními vyhledávacími reflektory, AED – automatickým externím defibrilátorem, schváleným profesionálním detektorem alkoholu v dechu Lifeloc, digitální videokamerou, přenosným dálkovým vyhledávacím reflektorem, zdrojem napětí 220 V, posuvnou přepážkou oddělující zavazadlový prostor od posádky. Zadní sedačky jsou opatřeny omyvatelnými potahy.

K výkonu svých oprávnění jsou strážníci vybaveni těmito
donucovacími prostředky
Ke své bezpečnosti strážníci používají Ke své práci strážníci také používají

 • slzotvorný prostředek
 • obušek, obušek s příčnou rukojetí (tonfa)
 • pouta
 • elektrické dočasně znechopňující prostředky (Paralyzéry) Scorpy MAX 2000
 • služební zbraň: pistole ČZ 75 Duty, pistole ČZ 75 P-07, ráže 9mm Luger
 • neprůstřelné balistické vesty
 • reflexní vesty s označ. Městská policie
 • nepromokavé pláště žluté barvy s reflexními pruhy a označ. Městská policie.
 • digitální zařízení pro orientační zjištění alkoholu v dechu (alkotester)
 • digitální fotoaparát, videokameru
 • diktafon, výkonné ruční svítilny
 • ruční radiostanice (vysílačky)
 • odchytovou tyč pro toulavá zvířata
 • přepravní skládací klec na zvířata
 • osobní kamery

 

Prevence

V rámci prevence se strážníci setkávají s dětmi v mateřské školce a ve spolupráci s Policií ČR uskutečňují setkání s žáky místních mateřských a základních škol.

Preventivně také působí provozování pultu centrální ochrany (PCO), ke kterému je připojeno značné množství objektů na katastru města a tzv. „tísňová tlačítka“, která upozorňují na krizovou situaci občana.

Tím je také plněn jeden z hlavních úkolů městské policie, tj. přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku.

Preventivním projektem byla evidence jízdních kol. K evidovanému jízdnímu kolu byly vedeny věškeré potřebné informace, jízdní kolo bylo označeno samolepkou s číslem a nápisem Městská policie. V případě nálezu takto označeného kola se neprodleně vracelo svému majiteli. V současné době již tuto službu nerealizujeme!

V roce 2003 uskutečnila Městská policie Červený Kostelec projekt Bezpečnostní řetízky. Tento projekt spočíval v montáži bezpečnost. řetízků občanům důchodového věku, kteří o tuto službu požádali. Tento projekt byl uskutečněn díky sponzorskému daru fy Železářství Melichar.

PCO, tísňová tlačítka

Pult centrální ochrany (PCO) byl zřízen v roce 1996. Jeho hlavním úkolem je přispívat k ochraně osob a majetku. Městská policie zabezpečuje provoz PCO v pracovních dnech od 18 do 6 hod. o sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě. K PCO je možno dle technických možností připojit téměř všechny objekty. Objekty v katastru města Červený Kostelec městská policie střeží, objekty mimo katastr pouze monitoruje. Připojení k PCO je placenou službou. Cena se stanovuje na základě ceníku schváleného radou města a je závislá na mnoha okolnostech, která připojení provází (rozsah zabezpečení, poloha objektu, přístup, stavebně technické provedení atd.). V případě zájmu o napojení k PCO kontaktujte Městskou policii Červený Kostelec – p. Boháček, p. Kosinka, e-mail: pco@mestock.cz

Tísňová tlačítka jsou projektem Oblastní charity Červený Kostelec. Provoz zabezpečuje pečovatelská služba společně s městskou policií. Tlačítka jednotlivých osob jsou napojena k PCO městské policie a v případě aktivace upozorňují městskou policii a pečovatelskou službu na krizovou situaci občana. Díky tomuto projektu si může pomocí tísňového tlačítka vyžádat pomoc 53 obyvatelů (seniorů) v pečovatelských domech U Jakuba a v Nerudově ulici a také již zhruba 32 seniorů ve svých domovech v katastru města, kteří je vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejvíce potřebovali. Signál, který je pomocí tohoto zařízení vyslán v době provozu PCO, vyhodnocuje stálá služba MP prostřednictvím pultu centrální ochrany. Na místo je neprodleně vysílána hlídka, která na místě dle situace provádí neodkladné úkony. Informace o projektu Tísňová tlačítka podá Oblastní charita Červený Kostelec

Městský kamerový dohlížecí systém

Město Červený Kostelec prostřednictvím městské policie provozuje kamerový systém, který dohlíží na exponovaná místa ve městě a zároveň působí preventivně.