Speciální základní škola Augustina Bartoše

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Jsme základní škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením. Škola směřuje k naplnění kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a RVP pro základní školu speciální – pro žáky se středním a těžkým mentálním postižením. Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z nutnosti přizpůsobit výuku současným podmínkám a požadavkům, přičemž jsme respektovali určitá omezení našich žáků. Program navazuje na dlouhodobě pozitivní vnímání jejich individuálních možností a schopností. Snažíme se o zdůrazňování kladů a dosažených výsledků a výkonů žáků a tím o účinnou motivaci.

Škola sdružuje základní školu praktickou, základní školu speciální, třídy s rehabilitačním vzdělávacím programem (kapacita pro SpZŠ je 118 žáků), školní družinu (kapacita pro ŠD je 42 žáků) a školní jídelnu – výdejnu obědů (kapacita je 99 strávníků).

Název a adresa

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Se sídlem: Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
  542 32 Úpice
   
Pracoviště: Manželů Burdychových 302
  549 41 Červený Kostelec
   
Pracoviště: Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
  542 32 Úpice

Zřizovatel: Královéhradecký kraj
Právní forma: příspěvková organizace

Kontakt

Ředitelka:     Mgr. Jana Kulhánková
IČO: 70 84 11 44
Telefon: 499 881 436 – Úpice
  491 462 310 – Červený Kostelec
Fax: 499 881 436
E-mail: zvs.kulhankova@centrum.cz

Stránky školy

Zde naleznete podrobnější informace o životě školy: http://www.spzsabartose.cz/

Aktivity

  • možnost účasti žáků v 6–8 zájmových útvarech dle jejich volby
  • účast v rozličných soutěžích na okresní i krajské úrovni
  • zajištění výuky plavání
  • realizace minimálně preventivního programu

Občanské sdružení

Při škole pracuje „Občanské sdružení dětem", jehož hlavním cílem je podpora vzdělávání žáků s přizpůsobením metod a forem práce individuálním požadavkům jednotlivců a utužování kladných vztahů vzájemnou spoluprací a aktivní činností žáků, rodičů a pedagogů.