Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky

Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky

Historie a současnost

Střední školství v Červeném Kostelci oslavilo v roce 2009 padesát let svého trvání. Z tradice výuky krejčovských oborů zde vznikly maturitní obory se zaměřením na návrh a výrobu individuální módní zakázky. Škola je v rámci Královéhradeckého kraje jediným zařízením s touto specializací. Druhým zaměřením školy jsou obory ekonomické. 

Od 1. 9. 1999 sídlí střední škola v nové budově v centru města Červeného Kostelce. Budova je vybavena špičkovou technikou na tvorbu a výrobu módní zakázky. K výuce se využívá ateliér, audiovizuální učebna, speciální učebny s prosvětlovacími stoly, počítačové učebny mimo jiné i s programem Investronica na tvorbu střihů. V budově se dále nachází střihárna, obchod pro příjem zakázek, předváděcí sál na módní přehlídky, bufet a jídelna pro stravování studentů i zaměstnanců školy. Pro zajištění tělesné výchovy a sportovního vyžití studentů využívá škola svého hřiště s umělým povrchem a sportovišť města Červeného Kostelce.

Škola je komplexním zařízením zajištujícím rovněž ubytování a stravování. Na domově mládeže jsou klubovny s televizí, studovny s počítači, šicí dílna, kuchyňka, posilovna a místnost pro stolní tenis. Součástí domova mládeže je jídelna a kuchyň. 

Škola pořádá pro studenty kurzy autoškoly, kurzy malování na hedvábí, patchworku a kurzy manekýnek s uplatněním na celostátních soutěžích a výstavách. Pro veřejnost organizuje kurzy práce na PC. Na domově mládeže se konají zájmové kroužky dle přání studentů.

Kontakt

  • Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197
  • Ředitel školy: Ing. Marek Špelda, Ph.D., tel: 491 461 825
  • Sekretariát: Bc. Šárka Radová, tel: 491 461 823
  • Domov mládeže: Tel: 491 461 270
  • E-mail: ssck@ssck.cz

Oficiální stránky

http://www.ssck.cz/

Na stránkách se dozvíte
  • komplexní informace o škole
  • seznam vyučovaných oborů
  • spolupráce školy