VODA Červený Kostelec s.r.o.

Společnost VODA Červený Kostelec s.r.o. byla založena městem Červený Kostelec transformací společnosti VODA Červený Kostelec p. o. ke dni 11. března 1999.

Prvořadým úkolem společnosti je zabezpečit provoz a údržbu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Červený Kostelec. Společnost dále na základě uzavřených smluv provozuje a provádí údržbu vodovodů pro veřejnou potřebu v obcích Červená Hora, Horní Rybníky – Zábrodí a Žernov.

Kontakt

  • Voda Červený Kostelec, s.r.o., Olešnice 340 
  • ředitel Antonín Šlechta
  • tel. 491 461 163 
  • e-mail: vodack@tiscali.cz

Oficiální stránky

http://www.vodack.cz