ZŠ Václava Hejny

ZŠ Václava Hejny

Kontakt

 • Ředitel: Jiří Oleják
 • Komenského 540, 549 41 Červený Kostelec
 • IČO: 75016273
 • Tel: 491 465 709 – 1. stupeň
 • Tel: 491 465 813 – 2. stupeň
 • Fax: 491 465 813
 • E-mail: zsck@zsck.cz

Oficiální stránky

http://www.zsvhejny.cz

Aktivity

 • mimoškolní aktivity – 16 odborných kroužků 
 • výuka Aj a Nj – spolupráce se školou ve Švýcarsku / výměnné pobyty žáků a stáže učitelů
 • doučovací skupiny dyslexie a logopedie a vyrovnávací třída 
 • v průběhu školního roku se žáci zúčastňují řady soutěží se širokým zaměřením 
 • zajištění plaveckého výcviku 
 • zajištění lyžařského výcviku 
 • protidrogový program 

Škola má k dispozici

 • 9 postupných ročníků – první a druhý stupeň
 • vlastní vybavenou počítačovou učebnu
 • pro 1. stupeň tři oddělení školní družiny
 • na 2. stupni vybavené odborné učebny
 • tělocvična v budově školy

 

Odloučené pra­coviště

Odloučené pra­coviště – Horní Kostelec

Adresa
 • Základní škola Václava Hejny 
 • Komenského 540 
 • Odloučené pra­coviště – Horní Kostelec 182 
 • 549 41 Červený Kostelec 

Ředitel:

Oficiální stránky

http://www.zs-horni.unas.cz

 

Školní jídelna

Školní jídelna

Objednávání stravy přes internet je na adrese

http://jidelna.zsck.cz/webkredit

Od 15. 1. 2013 zřídila škola pro provoz ŠJ nový účet ve FIO bance v Náchodě.
Číslo nového účtu ŠJ je 2800356872/2010, variabilní symbol – rodné číslo strávníka.
Změňte si prosím trvalé příkazy na nový účet.
Stávající číslo účtu u KB bude platné pouze do 31. 1. 2013
Výjimečně je možné platit za obědy v hotovosti v kanceláři ŠJ u p. J. Majerové.
 
Během loňského školního roku došlo několikrát ke zdražení potravin. 
Chceme vařit jídla v dostatečném výběru a ve stabilní kvalitě včetně salátů a dalších příloh. Zdražení o 2 Kč se dotkne nejvyšší kategorie. Náklady mzdové i věcné zůstávají stejné již několik let. U ostatních kategorií zůstává cena potravin stejná, protože se zvýšil počet  dětských strávníků.
Finanční podmínky

kategorie strávníci 7-10 let pořizovací hodnota surovin Kč 23,-
kategorie strávníci 11-14 let pořizovací hodnota surovin Kč 26,-
kategorie strávníci 15 a více let pořizovací hodnota surovin Kč 31,-

cena hlavního jídla (polévka, hlavní jídlo) zaměstnanci, cizí Kč 55,- z toho:
pořizovací hodnota surovin Kč 31,-
mzdové náklady Kč 15,-
věcné náklady Kč 8,-
zisková přirážka Kč 1,-

Zvýšení cen za potraviny bude platit od 1. září 2017.

Pevně věřím, že i přes tento nepopulární krok nám zachováte přízeň a budete využívat služeb naší školní jídelny.

Informace o stravování ve školní jídelně (ŠJ) při ZŠ V.Hejny pro „cizí strávníky“

Od 1. dubna 2006 vaří školní jídelna pro zájemce z řad občanů města Červený Kostelec (cizí strávník). Využívá své možnosti, dané školským zákonem č. 561/2005, zřizovací listinou a živnostenským listem (hostinská činnost) k naplnění kapacity školní jídelny. Tím se zmenšují náklady na provoz.

Projektovaná kapacita jídelny je na 800 obědů. V současné době je počet (žáků a zaměstnanců školy) kolem 400 denně. Dále vyvážíme obědy do výdejen v ZŠ Horní Kostelec a v ZŠ Lhota, tj. přibližně 100 jídel denně.

V současné době se stravuje z řad cizích strávníků průměrně 70 lidí. Mají výběr ze dvou jídel.
K tomu je společná polévka, saláty, jogurty, pití a další doplňky.

Jídelníček

Aktuální jídelníček naleznete na adrese http://jidelna.zsck.cz/webkredit/. I bez přihlášení zde můžete volit zobrazení jednoho dne, všech aktualizovaných dnů, případně omezit výběr datumově od–do.