Kateřina Hůlková

Telefon: 491 467 532
Email: katerina.hulkova@mestock.cz
Linka: 532
Odbor: Odbor informatiky
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Referent pro tisk a informace

  • v souladu se schválenou šablonou podkladově, obsahově a graficky zajišťuje redakční práce na Červenokosteleckém zpravodaji, zajišťuje distribuci zpravodaje;
  • spravuje a volnočasový web www.ckzije.cz a zajišťuje jeho obsah;
  • pro zpravodajskou oblast internetových stránek města Červený Kostelec provádí samostatnou publicistickou činnost a v souladu se schválenou šablonou redakčního systému doplňuje vhodnými medii (foto, obrázky, audio a video);
  • zajišťuje fotodokuentaci společenského dění ve městě;
  • spolupracuje s tiskem a jinými sdělovacími medii a informuje o činnosti samosprávy města, spolků, sdružení a vydává schválené tiskové zprávy;
  • podílí se na organizování setkání a besed s osobnostmi politického, kulturního a vědeckého života,
  • zabezpečuje fotodokumentaci pro potřeby samosprávy a přílohy kroniky města,
  • spolupracuje s kronikářem města na vhodném zachycení obrazu života ve městě a jeho zdokumentování.
Kateřina Hůlková