Komise pro rozvoj města a participaci obyvatel

Podílí se na vytváření a udržování vize města. 

Podílí se na vytváření a aktualizaci strategických dokumentů města. 

Vyjadřuje se k investičním záměrům z hlediska všestranného rozvoje města. 

Předkládá podněty k participaci a edukaci občanů v oblasti rozvojových témat města. 

Předkládá podněty ke zvýšení kvality veřejného prostoru. 

Podílí se na zpracování mapy problémových míst. 

Podílí se na vyhledávání míst vhodných pro architektonické či urbanistické soutěže. 

Vyjadřuje se k přípravě participativního rozpočtu.

 

Mgr. Marek Fiala (marek_fiala@centrum.cz) – předseda

Ing. Pavel Matyska – tajemník

Ing. arch. Vratislav Ansorge

Ing. Vojtěch Patera

Michal Brand

Petr Pacák

Ing. Tomáš Pitřinec

Mgr. Michal Pokorák

Ing. Miroslav Neumann

Mgr. Petra Machová

František Křeček

hosté: Ing. Hana Škodová, Josef Vondra, Ing. arch. Lukáš Ehl

pověření členové rady: Ing. Rostislav Petrák, Jiří Regner

Zápis z 4. jednání komise pro rozvoj města a participaci obyvatel ze dne 13. 6. 2019

Zápis z 5. jednání komise pro rozvoj města a participaci obyvatel ze dne 12. 9. 2019

Zápis z 6. jednání komise pro rozvoj města a participaci obyvatel ze dne 31.10. 2019

Zápis z 1. jednání komise pro rozvoj města a participaci obyvatel ze dne 16. 1. 2020

Zápis z 2. jednání komise pro rozvoj města a participaci obyvatel ze dne 11. 6. 2020

Zápis z 3. jednání komise pro rozvoj města a participaci obyvatel ze dne 1. 10. 2020

Zápis z 1. jednání komise pro rozvoj města a participaci obyvatel ze dne 22. 3. 2021

Zápis z 2. jednání komise pro rozvoj města a participaci obyvatel ze dne 19. 4. 2021