Komise pro rozvoj města a participaci obyvatel

Podílí se na vytváření a udržování vize města. Podílí se na vytváření a aktualizaci strategických dokumentů města. Vyjadřuje se k investičním záměrům z hlediska všestranného rozvoje města. Předkládá podněty k participaci a edukaci občanů v oblasti rozvojových témat města. Předkládá podněty ke zvýšení kvality veřejného prostoru. Podílí se na zpracování mapy problémových míst. Podílí se na vyhledávání míst vhodných pro architektonické či urbanistické soutěže. Vyjadřuje se k přípravě participativního rozpočtu.

Členové  komise pro rozvoj města a participaci obyvatel

Mgr. Marek Fiala – předseda
Email: marek_fiala@centrum.cz 

Ing. Pavel Matyska – tajemník
Email: pavel.matyska@mestock.cz, Tel.: 491 467 539

Další členové: 

Ing. arch. Vratislav Ansorge, Ing. Vojtěch Patera, Michal Brand, Petr Pacák, Ing. Tomáš Pitřinec, Mgr. Michal Pokorák, Ing. Miroslav Neumann, Mgr. Petra Machová, František Křeček, hosté: Ing. Hana Škodová, Josef Vondra, Ing. arch. Lukáš Ehl

Pověření členové rady:
Ing. Rostislav Petrák
Email: rostislav.petrak@mestock.cz 

Jiří Regner
Email: jiri.regner@mestock.cz, Tel.: 491 467 545

Zápisy z jednání komise pro rozvoj města a participaci obyvatel

Zápis z 4. jednání komise pro rozvoj města a participaci obyvatel ze dne 13. 6. 2019

Zápis z 5. jednání komise pro rozvoj města a participaci obyvatel ze dne 12. 9. 2019

Zápis z 6. jednání komise pro rozvoj města a participaci obyvatel ze dne 31.10. 2019

Zápis z 1. jednání komise pro rozvoj města a participaci obyvatel ze dne 16. 1. 2020

Zápis z 2. jednání komise pro rozvoj města a participaci obyvatel ze dne 11. 6. 2020

Zápis z 3. jednání komise pro rozvoj města a participaci obyvatel ze dne 1. 10. 2020

Zápis z 1. jednání komise pro rozvoj města a participaci obyvatel ze dne 22. 3. 2021

Zápis z 2. jednání komise pro rozvoj města a participaci obyvatel ze dne 19. 4. 2021

Zápis z 3. jednání komise pro rozvoj města a participaci obyvatel ze dne 21. 10. 2021

Zápis z 1. jednání komise pro rozvoj města a participaci obyvatel ze dne 20. 1. 2022