Komise výstavby

Vyjadřuje se k investičním záměrům města ze stavebně-technického hlediska. Vyjadřuje se k rozvojovým projektům města z pohledu technické připravenosti, hospodárnosti a stavebně-technického hlediska. Vyjadřuje se k rozvoji technické infrastruktury. Vyjadřuje se k návrhům na změny územního plánu. Vyjadřuje se k prodeji majetku města. Doporučuje opatření k údržbě městských budov v součinnosti s komisí pro správu majetku.

Členové komise výstavby

Josef Vondra – předseda
Email: josef.vondra@volny.cz 

Ing. Pavel Matyska – tajemník
Email: pavel.matyska@mestock.cz, Tel.: 491 467 539

Další členové: 

Ing. Miroslav Neumann, Bc. Jan Binter, Martin Pešek, DiS., Lubomír Wicha, Ing. Josef Kosinka, Tomáš Oždian, Lukáš Laštovička, DiS., Adam Čepelka, Bohuslav Kadaník, Ing. arch. Terezie Vlčková

Pověření členové rady:
Tomáš Prouza
Email: tomas.prouza@mestock.cz, Tel.: 491 467 548

Jiří Regner
Email: jiri.regner@mestock.cz, Tel.: 491 467 545

Zápisy z jednání komise výstavby

Zápis z 4. jednání komise výstavby ze dne 21.8.2019

Zápis z 5. jednání komise výstavby ze dne 13. 11. 2019

Zápis z 1. jednání komise výstavby ze dne 22. 01. 2020

Zápis z 2. jednání komise výstavby ze dne 15. 5. 2020

Zápis z 3. jednání komise výstavby ze dne 2. 9. 2020

Zápis z 4. jednání komise výstavby ze dne 13. 11. 2020

Zápis z 1. jednání komise výstavby ze dne 5. 2. 2021

Zápis z 2. jednání komise výstavby ze dne 19. 3. 2021

Zápis z 3. jednání komise výstavby ze dne 1. 9. 2021

Zápis z 1. jednání komise výstavby ze dne 9. 2. 2022