Komise výstavby

Vyjadřuje se k investičním záměrům města ze stavebně-technického hlediska. 

Vyjadřuje se k rozvojovým projektům města z pohledu technické připravenosti, hospodárnosti a stavebně-technického hlediska. 

Vyjadřuje se k rozvoji technické infrastruktury. 

Vyjadřuje se k návrhům na změny územního plánu. 

Vyjadřuje se k prodeji majetku města. 

Doporučuje opatření k údržbě městských budov v součinnosti s komisí pro správu majetku.

 

Josef Vondra (josef.vondra@volny.cz) -  předseda

Ing. Pavel Matyska – tajemník

Ing. Miroslav Neumann

Bc. Jan Binter

Martin Pešek, DiS.

Lubomír Wicha

Ing. Josef Kosinka

Tomáš Oždian

Lukáš Laštovička, DiS.

Adam Čepelka

Bohuslav Kadaník

Ing. arch. Terezie Vlčková

pověření členové rady: Tomáš Prouza, Jiří Regner

Zápis z 4. jednání komise výstavby ze dne 21.8.2019

Zápis z 5. jednání komise výstavby ze dne 13. 11. 2019

Zápis z 1. jednání komise výstavby ze dne 22. 01. 2020

Zápis z 2. jednání komise výstavby ze dne 15. 5. 2020

Zápis z 3. jednání komise výstavby ze dne 2. 9. 2020

Zápis z 4. jednání komise výstavby ze dne 13. 11. 2020

Zápis z 1. jednání komise výstavby ze dne 5. 2. 2021

Zápis z 2. jednání komise výstavby ze dne 19. 3. 2021

Zápis z 3. jednání komise výstavby ze dne 1. 9. 2021