Komise životního prostředí

Vyjadřuje se ke kvalitě životního prostředí a navrhuje opatření. 

Vyjadřuje se k odpadovému hospodářství a navrhuje opatření. 

Vyjadřuje se k péči o městské lesy a navrhuje opatření. 

Předkládá návrhy k obnově a rozšiřování veřejné zeleně. 

Vyjadřuje se k revitalizaci městských parků.

Posuzuje žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les.

 

Ing. Hana Škodov (hanka1skodova@gmail.com) – předseda

Štěpán Křeček (krecek@mastock.cz) tel. 491467544 - tajemník

Pavel Plíštil

Adam Čepelka

Vladimír Kmoch

Ing. Jan Staněk

Petr Pacák

Mgr. Petr Kafka

Tomáš Matyska

Antonín Šlechta

Jiří Duroň

Richard Kosinka

pověřený člen rady: Jiří Regner

Zápis z 4. jednání komise životního prostředí ze dne 17.6.2019

Zápis z 5. jednání komise životního prostředí ze dne 30.9.2019

Zápis z 6. jednání komise životního prostředí ze dne 25. 11. 2019

Zápis ze 7. jednání komise životního prostředí ze dne 24.2.2020

Zápis z 8. jednání komise životního prostředí ze dne 1. 6. 2020