Komise životního prostředí

Vyjadřuje se ke kvalitě životního prostředí a navrhuje opatření. Vyjadřuje se k odpadovému hospodářství a navrhuje opatření. Vyjadřuje se k péči o městské lesy a navrhuje opatření. Předkládá návrhy k obnově a rozšiřování veřejné zeleně. Vyjadřuje se k revitalizaci městských parků.Posuzuje žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les.

Členové komise životního prostředí

Tomáš Matyska – předseda

Štěpán Křeček – tajemník
Email: krecek@mastock.cz, Tel.: 491 467 544

Další členové: 

Pavel Plíštil, Adam Čepelka, Vladimír Kmoch, Ing. Jan Staněk, Petr Pacák, Mgr. Petr Kafka, Ing. Hana Škodová, Antonín Šlechta, Jiří Duroň, Richard Kosinka, 

Pověřený člen rady:

Jiří Regner
Email: jiri.regner@mestock.cz, Tel.: 491 467 545

Zápisy z jednání komise životního prostředí

Zápis z 4. jednání komise životního prostředí ze dne 17.6.2019

Zápis z 5. jednání komise životního prostředí ze dne 30.9.2019

Zápis z 6. jednání komise životního prostředí ze dne 25. 11. 2019

Zápis ze 7. jednání komise životního prostředí ze dne 24.2.2020

Zápis z 8. jednání komise životního prostředí ze dne 1. 6. 2020

Zápis z 9. jednání komise životního prostředí ze dne 14. 9. 2020

Zápis z 10. jednání komise životního prostředí ze dne 30. 9. 2020

Zápis z 11. jednání komise životního prostředí ze dne 30. 11. 2020

Zápis z 12. jednání komise životního prostředí ze dne 6. 5. 2021

Zápis z 13. jednání komise životního prostředí ze dne 4. 10. 2021

Zápis z 14. jednání komise životního prostředí ze dne 6. 12. 2021