Kontakty

Příjmení Jméno Telefon Email Odbor Funkce
Brejtr Václav 491 461 648 @ Odbor místního hospodářství Revizní technik – mistr elektro
Drahoňovská Lenka 491 467 535 @ Finanční odbor Referentka – účetní
Duroň Jiří 730 519 215 @ Odbor místního hospodářství Městský zahradník
Fišer Petr 491 467 546 @ Vedení města a radnice Tajemník
Havíř Ivo 731 042 973 @ Odbor místního hospodářství Vedoucí sběrného dvora
Hlaváčová Lenka 491 467 542 @ Odbor výstavby a ŽP Referentka
Jirásková Veronika 491 467 520 @ Majetkový odbor Referentka
Kejklíčková Marcela 491 467 526 @ Správní odbor Referentka – matrika
Kordina Jaroslav 491 467 533 @ Odbor informatiky Vedoucí
Kosinka Richard 491 463 646 @ Odbor místního hospodářství Zástupce vedoucího
Košut Emil 491 463 647 @ Odbor místního hospodářství Vedoucí
Král Tomáš 491 467 522 @ Majetkový odbor Vedoucí
Krejsová Petra 491 467 527 @ Správní odbor Referentka – evidence obyvatel
Křeček Štěpán 491 467 544 @ Odbor výstavby a ŽP Referent – ekolog
Kubečková Martina 491 467 536 @ Finanční odbor Zástupce vedoucí – účetní
Laštovička Petr 491 467 531 @ Odbor informatiky Referent
Macková Kateřina 491 467 547 @ Vedení města a radnice Personalistka – organizační pracovnice
Mach Jiří 724 757 429 @ Odbor informatiky redaktor
Němcová Edita 491 467 543 @ Odbor výstavby a ŽP Zástupce vedoucího
Pánková Valerie 491 467 538 @ Odbor rozvoje města Zástupce vedoucího
Petirová Irena 491 467 529 @ Správní odbor Vedoucí
Petrák Rostislav 491 467 548 @ Vedení města a radnice Starosta
Petráková Jansová Pavla 491 467 530 @ Vedení města a radnice Právnička
Petrů Jana 491 467 518 @ Majetkový odbor Referentka – nebytové objekty
Prokop Jiří 491 467 540 @ Odbor výstavby a ŽP Vedoucí
Prouza Jiří 491 467 539 @ Odbor rozvoje města Vedoucí
Puschmannová Romana 491 467 534 @ Finanční odbor Referentka – mzdová účetní
Regner Jiří 491 467 545 @ Vedení města a radnice Místostarosta
Rudolfová Monika 491 463 387 @ Odbor místního hospodářství Referentka
Součková Sylvie 491 467 519 @ Majetkový odbor Referentka – pozemky
Šimek Lukáš 734 321 558 @ Odbor místního hospodářství Městský hrobník
Škodová Pavlína 491 467 521 @ Majetkový odbor Zástupce vedoucího
Špetlová Šárka 491 467 528 @ Finanční odbor Referentka – mzdová účetní
Tošovský Michal 491 467 517 @ Sociální odbor Vedoucí
Udatná Věra 491 467 537 @ Finanční odbor Vedoucí
Vejrková Leona 491 467 541 @ Odbor výstavby a ŽP Referentka
Vondrová Martina 491 467 511 @ Správní odbor Referentka – podatelna
Wajsar Marek +420 733 575 544 @ Rozvoj města Městský architekt
Winterová Marta 491 467 554 @ Odbor rozvoje města Referentka
Zachovská Jiřina 491 467 524 @ Finanční odbor Referentka – pokladna
Zítková Gabriela 491 467 525 @ Finanční odbor Referentka – pokladna