Edita Němcová

Telefon: 491 467 543
Email: nemcova@mestock.cz
Linka: 543
Odbor: Odbor výstavby a ŽP
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Zástupce vedoucího odboru výstavby a ŽP

  • vykonává činnosti na úseku stavebního řádu pro právnické osoby (umisťování a povolování staveb, kolaudace staveb, změna v užívání, údržba, odstraňování staveb, správní delikty a další činnosti stanovené stavebním zákonem a zákony souvisejícími)
  • vkládá data do základního registru RÚIAN
  • vede archiv úřadu
Edita Němcová