Emil Košut

Telefon: 491 463 647
Email: kosut@mestock.cz
Linka:
Odbor: Odbor místního hospodářství
Budova: Odbor místního hospodářství, Sadová 1294


Kompetence:

Vedoucí odboru místního hospodářství

  • zajišťuje správu a údržbu městských komunikací, veřejné zeleně, městských lesů, veřejného pohřebiště,
  • stará se o odpadové hospodářství,
  • zajišťuje další práce na pozemcích v majetku a správě města.
Emil Košut