Gabriela Zítková

Telefon: 491 467 525
Email: gabriela.zitkova@mestock.cz
Linka: 525
Odbor: Finanční odbor
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Referentka finančního odboru, pokladní

  • zajišťuje evidenci a vymáhání peněžních plnění podle správního řádu i podle daňového řádu (místní poplatky),
  • vede agendu města podle zákona o loteriích, povolování provozu výherních hracích přístrojů včetně zabezpečování státního dozoru nad dodržováním tohoto zákona v kompetenci města,
  • vede dílčí evidence správy hřbitova, zajišťuje obnovování nájemních smluv na hrobová místa – při této činnosti spolupracuje se správcem hřbitova (odbor místního hospodářství),
  • přijímá a vydává pokladní hotovost, zastupuje hlavní pokladní.

Při částečném úvazku na správním odboru zajišťuje

  • zajišťování kompletní evidence přestupků v oblasti sousedských sporů, proti majetku, veřejnému pořádku, 
  • sdělení o občanech pro orgány činné v trestním řízení,
  • obsluhuje pracoviště Czech POINT.
Gabriela Zítková