Irena Petirová

Telefon: 491 467 529
Email: petirova@mestock.cz
Linka: 529
Odbor: Správní odbor
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Vedoucí správního odboru

  • hospodaří s rozpočtem odboru správy,
  • spolupracuje s příspěvkovými organizacemi města,
  • řídí, organizuje a kontroluje práci odboru,
  • plní úkoly stanovené právními předpisy při konání voleb, referenda, sčítání lidu,
  • komunikuje a spolupracuje s úřady státní správy,
  • vyřizuje archivaci materiálů.
Irena Petirová