Iveta Kozlíková

Telefon: 491 467 520
Email: iveta.kozlikova@mestock.cz
Linka: 520
Odbor: Majetkový odbor
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Referentka majetkového odboru

  • vede evidenci bytových jednotek v obytných domech,
  • vede evidenci a vyřizuje žádosti o byt,
  • uzavírá smlouvy na užívání bytů v obytných domech a domech zvláštního určení (dům s pečovatelskou službou),
  • zpracovává připomínky a stížnosti občanů,
  • předává a přebírá byty města a byty v domě s pečovatelskou službou a vede jejich evidenci.