Ivo Havíř

Telefon: 731 042 973
Email: streda@mestock.cz
Linka: Vedoucí sběrného dvora, řidič
Odbor: Odbor místního hospodářství
Budova: Sběrný dvůr, Řehákova 1300


Kompetence:

Vedoucí provozovny sběrný dvůr odpadů, řidič

  • zajišťuje příjem, evidenci a řádnou separaci odpadů a dalších materiálů od občanů města,
  • zajišťuje provoz a obsluhu veškeré manipulační, balicí, evidenční a ostatní příslušné techniky sběrného dvora,
  • předává odpad oprávněným osobám, včetně objednávání odvozu odpadu.