Jana Petrů

Telefon: 491 467 518
Email: petru@mestock.cz
Linka: 518
Odbor: Majetkový odbor
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Referentka majetkového odboru

  • zajišťuje údržbu a správu nebytových objektů v majetku a správě města a komplexní správu budov v majetku města,
  • sleduje hospodárné čerpání prostředků,
  • připravuje podklady při získávání dotací pro SDH a kulturní památky v majetku města,
  • vede evidenci spravovaného majetku,
  • sleduje provoz rekreačních zařízení v majetku města.