Jaroslav Kordina

Telefon: 491 467 533
Email: kordina@mestock.cz
Linka: 533
Odbor: Odbor informatiky
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Vedoucí odboru informatiky

  • vytváří informační systém včetně ochrany individuálních dat po stránce odborné a metodické, technické a materiální, pracuje na jeho zdokonalování,
  • zajišťuje technickou údržbu rozsáhlého počítačového systému v zařízeních města,
  • zajišťuje potřebnou výpočetní techniku pro informační systém,
  • spolupracuje se všemi odbory MěÚ na řešení toku informací, vazeb a navrhuje optimální řešení,
  • zajišťuje školení a instruktáž pracovníků MěÚ k nové výpočetní technice a novým úlohám, poskytuje odbornou pomoc,
  • řídí činnost odboru.
Jaroslav Kordina