Jiří Mach

Telefon: 724 757 429
Email: jiri.mach@mestock.cz
Linka: 532
Odbor: Odbor informatiky
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Referent pro tisk a informace

  • v souladu se schválenou šablonou podkladově i obsahově zajišťuje redakční práce na Červenokosteleckém zpravodaji, zajišťuje distribuci zpravodaje,
  • pro zpravodajskou oblast internetových stránek města Červený Kostelec provádí samostatnou publicistickou činnost a v souladu se schválenou šablonou redakčního systému doplňovat vhodnými medii (foto, obrázky, audio a video),
  • spolupracuje s tiskem a jinými sdělovacími medii a informuje o činnosti samosprávy města, spolků, sdružení a vydává schválené tiskové zprávy,
  • podílí se na organizování setkání a besed s osobnostmi politického, kulturního a vědeckého života,
  • zabezpečuje fotodokumentaci pro potřeby samosprávy a přílohy kroniky města,
  • spolupracuje s kronikářem města na vhodném zachycení obrazu života ve městě a jeho zdokumentování.