Edita Němcová

Telefon: 491 467 540
Email: nemcova@mestock.cz
Linka: 540
Odbor: Odbor výstavby a ŽP
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Vedoucí odboru výstavby a ŽP

  • řídí činnost pracovníků odboru,
  • vede územní řízení a další činnosti stanovené stavebním zákonem a zákony souvisejícími,
  • vkládá data do základního registru RÚIAN.
Edita  Němcová