Jiří Regner

Telefon: 491 467 545
Email: jiri.regner@mestock.cz
Linka: 545
Odbor: Vedení města a radnice
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Místostarosta města (dle § 104 zákona o obcích)

  • zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1)

Gesce za oblast

  • majetek města (byty, nebyt. prostory)
  • komise rady města
  • osadní výbory

Životopis

Jiří Regner (52 let) je ženatý a má 8 dětí. Je dlouhodobým zastupitelem města Červený Kostelec, kde nyní zastává funkci místostarosty. Zároveň je podnikatel, skaut, člen chrámového sboru, člen pastorační rady, člen výboru pro regionální rozvoj Královéhradeckého kraje a předseda dozorčí rady Hospodářské a podnikatelské komory.

Jiří Regner