Jiřina Zachovská

Telefon: 491 467 524
Email: zachovska@mestock.cz
Linka: 524
Odbor: Finanční odbor
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Referentka finančního odboru, hlavní pokladní

  • vede pokladnu MěÚ, přijímá a vydává peněžní hotovost,
  • zabezpečuje veškerý platební styk s bankami,
  • vede pokladní knihu a další evidence, navrhuje úpravu příslušných směrnic města.