Kateřina Macková

Telefon: 491 467 547
Email: katerina.mackova@mestock.cz
Linka: 547
Odbor: Vedení města a radnice
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Personalistka, asistentka a organizační pracovnice

  • organizačně a technicky zabezpečuje jednání zastupitelstva a městské rady vč. vyhotovení zápisu s usnesením z jednání (vedení organizačně – technické agendy z jednání orgánů města), 
  • eviduje a aktualizuje nezbytné osobní údaje o členech zastupitelstva
  • vede archiv písemností orgánů města
  • zajišťuje informační a organizační práce
  • vyřizuje pracovně právních záležitostí zaměstnanců
  • zařazuje zaměstnance MěÚ do platových tříd podle katalogu prací
  • další administrativní práce
Kateřina Macková