Lenka Drahoňovská

Telefon: 491 467 535
Email: lenka.drahonovska@mestock.cz
Linka: 535
Odbor: Finanční odbor
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Referentka finančního odboru, účetní

  • účtuje příjmy, provádí dílčí ekonomické rozbory,
  • vystavuje faktury, vede knihu vydaných faktur a upomíná dlužníky,
  • podílí se na vypracovávání účetních uzávěrek města,
  • vede agendu daně z přidané hodnoty za město,
  • zajišťuje evidenci majetku na příslušných účtech, dohlíží nad souladem účetní evidence majetku s operativní majetkovou evidencí, zabezpečuje inventarizaci majetku a závazků města.