Petr Hůlek

Telefon: 491 467 532, 730 581 041
Email: petr.hulek@mestock.cz
Linka: 532
Odbor: Odbor informatiky
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Referent pro tisk a informace

v souladu se schválenou šablonou podkladově i obsahově zajišťuje redakční práce na Červenokosteleckém zpravodaji, zajišťuje distribuci zpravodaje,
pro zpravodajskou oblast internetových stránek města Červený Kostelec provádí samostatnou publicistickou činnost a v souladu se schválenou šablonou redakčního systému doplňovat vhodnými medii (foto, obrázky, audio a video),
- spolupracuje s tiskem a jinými sdělovacími medii a informuje o činnosti samosprávy města, spolků, sdružení a vydává schválené tiskové zprávy,
- podílí se na organizování setkání a besed s osobnostmi politického, kulturního a vědeckého života,
- zabezpečuje fotodokumentaci pro potřeby samosprávy a přílohy kroniky města,
- spolupracuje s kronikářem města na vhodném zachycení obrazu života ve městě a jeho zdokumentování.