Lenka Hlaváčová

Telefon: 491 467 542
Email: lenka.hlavacova@mestock.cz
Linka: 542
Odbor: Odbor výstavby a ŽP
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Samostatná referentka stavebního úřadu

  • vykonává činnosti na úseku stavebního řádu pro fyzické osoby (umisťování a povolování staveb, kolaudace staveb, změna v užívání, údržba, odstraňování staveb, přestupky a další činnosti stanovené stavebním zákonem a zákony souvisejícími)