Lenka Hlaváčová

Telefon: 491 467 542
Email: lenka.hlavacova@mestock.cz
Linka: 542
Odbor: Odbor výstavby a ŽP
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Zástupce vedoucí odboru výstavby a ŽP

- vykonává činnosti na úseku stavebního řádu pro fyzické a právnické osoby (umisťování a povolování staveb, kolaudace staveb, změna v užívání, údržba, odstraňování staveb, správní delikty a další činnosti stanovené stavebním zákonem a zákony souvisejícími)
- vkládá data do základního registru RÚIAN
- vede archiv úřadu