Leona Vejrková

Telefon: 491 467 541
Email: vejrkova@mestock.cz
Linka:
Odbor: Odbor výstavby a ŽP
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Samostatná referentka stavebního úřadu

  • vykonává činnosti na úseku stavebního řádu pro fyzické a právnické osoby (umisťování a povolování staveb, kolaudace staveb, změna v užívání, údržba, odstraňování staveb, přestupky a další činnosti stanovené stavebním zákonem a zákony souvisejícími)
  • zajišťuje činnosti na úseku silničního správního úřadu
Leona Vejrková