Marcela Kejklíčková

Telefon: 491 467 526
Email: kejklickova@mestock.cz
Linka: 526
Odbor: Správní odbor
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Referentka správního odboru

  • zajišťuje matriční činnost dle zákona 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
  • vede agendu manželství, narození a úmrtí,
  • vydává matriční doklady (oddací list, rodný list, úmrtní list) a jejich druhopisy,
  • zajišťuje změny jména a příjmení,
  • eviduje zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů,
  • provádí vidimaci a legalizaci listin,
  • obsluhuje pracoviště Czech POINT,
  • zastupuje pracovnici evidence obyvatel.