Martina Kubečková

Telefon: 491 467 536
Email: kubeckova@mestock.cz
Linka: 536
Odbor: Finanční odbor
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Zástupce vedoucí finančního odboru, účetní

  • zajišťuje složitou účetní agendu, účtuje výdaje, čerpání a splácení úvěrů a půjček, příjem dotací,
  • provádí dílčí ekonomické rozbory, spolupodílí se na evidenci dotovaných akcí,
  • sestavuje výkazy účetních uzávěrek a další ekonomické výkazy,
  • vede účetní knihy a navrhuje úpravu příslušných směrnic města,
  • podílí se na inventarizaci majetku a závazků města.
Martina Kubečková